Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi

Pokaz filmu w reż. Krzysztofa Nowaka-Tyszowieckiego „Akowcy”

Ostatnie w 2013 roku spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi poświęcone było żołnierzom Armii Krajowej.

Członkowie klubu i goście mieli okazję zobaczyć polski film dokumentalny z 1999 roku, w reżyserii Krzysztofa Nowaka - Tyszowieckiego, pt. „Akowcy”.  Autor, opowiadając o losach żołnierzy Armii Krajowej, wykorzystał przede wszystkim wspomnienia uczestników i świadków tamtych wydarzeń, m.in. Jana Nowaka-Jeziorańskiego „Janka”, siostry „Zośki” Hanny Zawadzkiej, Władysława Markowskiego „Brzozy”, Jerzego Stefana Stawińskiego „Lucjana”.

Projekcję filmu poprzedziła prelekcja Radosława Pobożego z Instytutu Pamięci Narodowej.

Armia Krajowa, AK, to konspiracyjna organizacja wojskowa, działająca w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej na obszarze państwa polskiego. Powstała w wyniku przekształcenia Służby Zwycięstwu Polski (powołanej 27 IX 1939 r.) w utworzony 13 XI 1939 roku Związek Walki Zbrojnej (przemianowany na Armię Krajową 14 II 1942  r.). Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. AK dowodzili generałowie: Michał Tokarzewski – Karaszewski „Torwid” (do III 1940 r.), Kazimierz Sosnkowski „Godziemba” (do  18 VI 1940 r.), Stefan Rowecki „Grot” (do 30 VI 1943 r.), Tadeusz Komorowski „Bór” (do 2 X 1944 r.), Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (do 19 I 1945 r.).  Z Armią Krajową wiążą się tak ważne w historii działania zbrojne jak: akcja „Burza”, akcja pod arsenałem czy powstanie warszawskie. W momencie maksymalnej zdolności  bojowej siły AK liczyły ok. 390 tys. osób, w tym prawie 11 tys. oficerów. Przeprowadzili oni tysiące akcji bojowych, wywiadowczych i dywersyjnych. Ginęli w walce,  katowniach gestapo i obozach koncentracyjnych. W Polsce Ludowej nie stali się jednak dumą narodu.  Wielu z nich spotkały  prześladowania, więzienie i śmierć z rąk NKWD i UB.

Autor filmu opowiadając o losach żołnierzy AK starał się również  poszukać odpowiedzi na pytanie w czym tkwił fenomen polskiej armii podziemnej, dlaczego służba w niej była usilnym dążeniem setek tysięcy młodych ludzi. W zgodnej opinii uczestników i światków tamtych wydarzeń, który wystąpili w filmie, źródłem postaw młodzieży było patriotyczne wychowanie, w którym współdziałała rodzina, szkoła, harcerstwo i Kościół.  Rzutowało to w konsekwencji na atmosferę w AK, której członkowie mieli głębokie przekonanie, że przynależąc do tej organizacji znaleźli się w znakomitym towarzystwie, by robić coś potrzebnego wszystkim – służyć ojczyźnie.

 

Sprawozdanie sporządziła

Adrianna Szczerba

 • Zebranie Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim. Sala konferencyjna Oddziału IPN w Łodzi. Referuje Marzena Sobala, przewodnicząca Klubu im. gen. „Grota” w Pabianicach
  Zebranie Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim. Sala konferencyjna Oddziału IPN w Łodzi. Referuje Marzena Sobala, przewodnicząca Klubu im. gen. „Grota” w Pabianicach
 • Głos zabiera Tomasz Łuczkowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. Z lewej Paweł Wąs, przewodniczący Klubu im. gen. „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim
  Głos zabiera Tomasz Łuczkowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. Z lewej Paweł Wąs, przewodniczący Klubu im. gen. „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim
 • Sprawozdanie przedstawia Iwona Leśniewicz, dyrektor LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, przewodnicząca tamtejszego Klubu im. gen. „Grota”
  Sprawozdanie przedstawia Iwona Leśniewicz, dyrektor LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, przewodnicząca tamtejszego Klubu im. gen. „Grota”
 • Wystąpienie Mirosława Kubiaka, dyrektora II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu i przewodniczącego wieluńskiego Klubu im. gen. „Grota”
  Wystąpienie Mirosława Kubiaka, dyrektora II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu i przewodniczącego wieluńskiego Klubu im. gen. „Grota”
 • Działalność najmłodszego Klubu im. gen. „Grota” w Zduńskiej Woli przedstawia Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
  Działalność najmłodszego Klubu im. gen. „Grota” w Zduńskiej Woli przedstawia Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
 • Pierwszy z lewej – Antoni Galiński, pracownik Oddziału IPN w Łodzi, koordynator Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim
  Pierwszy z lewej – Antoni Galiński, pracownik Oddziału IPN w Łodzi, koordynator Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim
 • Na zebranie przybyli również przedstawiciele współpracujących z Oddziałem IPN w Łodzi jednostek Służby Więziennej. Głos zabiera kpt. Bartłomiej Turbiarz, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi
  Na zebranie przybyli również przedstawiciele współpracujących z Oddziałem IPN w Łodzi jednostek Służby Więziennej. Głos zabiera kpt. Bartłomiej Turbiarz, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Łodzi
 • Wystąpienie Karoliny Kolbuszewskiej, pracownika Biura Edukacji Publicznej IPN, ogólnopolskiego koordynatora Klubów gen. „Grota”. Z lewej mjr Zbysław Raczkiewicz, prezes ZO Łódź ŚZŻAK
  Wystąpienie Karoliny Kolbuszewskiej, pracownika Biura Edukacji Publicznej IPN, ogólnopolskiego koordynatora Klubów gen. „Grota”. Z lewej mjr Zbysław Raczkiewicz, prezes ZO Łódź ŚZŻAK
 • Młodzież biorąca udział w odbywającym się w tym samym dniu spotkaniu łódzkiego Klubu im. gen. „Grota”, w trakcie którego prezentowano film pt. „Akowcy”
  Młodzież biorąca udział w odbywającym się w tym samym dniu spotkaniu łódzkiego Klubu im. gen. „Grota”, w trakcie którego prezentowano film pt. „Akowcy”
 • Uczestnicy ostatniego w 2013 r. spotkania Klubu im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Łodzi
  Uczestnicy ostatniego w 2013 r. spotkania Klubu im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Łodzi
 • Ze wstępem historycznym wystąpił Radosław Poboży, pracownik Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. W pierwszym rzędzie od lewej mjr Stanisław Pasikowski, sekretarz ZO Łódź ŚZŻAK oraz mjr Zbysław Raczkiewicz, prezes ZO Łódź ŚZŻAK
  Ze wstępem historycznym wystąpił Radosław Poboży, pracownik Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. W pierwszym rzędzie od lewej mjr Stanisław Pasikowski, sekretarz ZO Łódź ŚZŻAK oraz mjr Zbysław Raczkiewicz, prezes ZO Łódź ŚZŻAK
 • Radosław Poboży, pracownik Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN (Warszawa)
  Radosław Poboży, pracownik Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN (Warszawa)
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

ŁÓDŹ

Kontakt z Klubem

Antoni Galiński
42/ 616-27-31
oddzial.lodz@ipn.gov.pl

  

Opieka nad Klubem

Zarząd Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Źródłowa 52
pok. 124, I piętro
91-735 Łódź

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź