Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi

Pokaz filmu Edvinsa Snore'a „Sowiecka historia”

Spotkanie klubu 9 maja 2014 roku poprowadziła pani prof. dr hab. M. M. Blombergowa, przewodnicząca Klubu.

Odbyła się projekcja filmu dokumentalnego z 2008 roku pt. „Sowiecka historia”, poprzedzona prelekcją pana prof. dr hab. Albina Głowackiego z Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Edvins Snore, łotewski historyk i politolog. Obraz powstał we współpracy i przy pomocy deputowanych do Parlamentu Europejskiego z różnych krajów. Film Snore’a wskazuje na bliskie światopoglądowe, polityczne oraz organizacyjne podobieństwa między nazistowskimi Niemcami a ZSRR, przed i we wczesnym stadium II wojny światowej. Przybliża wydarzenia takie jak Wielka Czystka, Wielki Głód na Ukrainie, zbrodnia katyńska, współpraca Gestapo z NKWD, sytuacja dzieci pozbawionych rodziców  (bezprizornych), represje wobec cudzoziemców i mniejszości narodowych w ZSSR oraz eksperymenty medyczne w łagrach. Liczbę ofiar systemu sowieckiego szacuje się na minimum dwadzieścia milionów – a z ofiarami lat 1917–1934 (wojna domowa, głód 1921, kolektywizacja i Wielki Głód 1932–1933) na w sumie do czterdziestu milionów aresztowanych, rozstrzelanych, zamęczonych pracą w łagrach i zagłodzonych na śmierć.

W filmie wykorzystano unikalne zdjęcia i fragmenty filmów archiwalnych z tamtych lat. Zawiera on również wywiady z zachodnimi, jak również rosyjskimi historykami, ekspertami i politykami: Normanem Davisem, Borysem Sokołowem, pisarzem Wiktorem Suworowem, Władimirem Bukowskim, ostatnim przywódcą ZSRS Michaiłem Gorbaczowem, byłym pułkownikiem GRU (Głównego Zarządu Wywiadu) ZSRS Władimirem Karpowem, członkami Parlamentu Europejskiego, jak również ofiarami sowieckiego terroru.

Nie jest to jednak tylko film o przeszłości, ale także o tym, jak przemilczanie sowieckich zbrodni odbiło się na teraźniejszej wizji historii II wojny światowej w Europie.

W spotkaniu uczestniczyło 68 osób, w tym  37 członków Klubu.

 

Sprawozdanie sporządziła

Adrianna Szczerba    
 

 • Spotkanie otworzyła prof. dr hab. Maria Blomberg (przewodnicząca Klubu). Obok prof. dr hab. Albin Głowacki (IH UŁ)
  Spotkanie otworzyła prof. dr hab. Maria Blomberg (przewodnicząca Klubu). Obok prof. dr hab. Albin Głowacki (IH UŁ)
 • Przy mikrofonie prof. dr hab. Albin Głowacki. Obok prof. dr hab. Maria Blomberg
  Przy mikrofonie prof. dr hab. Albin Głowacki. Obok prof. dr hab. Maria Blomberg
 • prof. dr hab. Albin Głowacki, Katedra Historii Polski i świata po 1945 roku UŁ
  prof. dr hab. Albin Głowacki, Katedra Historii Polski i świata po 1945 roku UŁ
 • Uczestnicy spotkania
  Uczestnicy spotkania
 • Na pierwszym planie Eugeniusz Johanowicz (Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.)
  Na pierwszym planie Eugeniusz Johanowicz (Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.)
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

ŁÓDŹ

Kontakt z Klubem

Antoni Galiński
42/ 616-27-31
oddzial.lodz@ipn.gov.pl

  

Opieka nad Klubem

Zarząd Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Źródłowa 52
pok. 124, I piętro
91-735 Łódź

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź