Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach

Idea założenia klubu historycznego w Pabianicach zrodziła się pod koniec 2007 r. Jej pomysłodawcami oraz głównymi wykonawcami byli trzej młodzi pabianiccy historycy, pracownicy naukowi, doktoranci Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zafascynowani działalnością Klubu łódzkiego, przy zachęcie mgr Wojciecha Marciniaka, sekretarza tegoż, oraz prof. Albina Głowackiego, przewodniczącego Rady Naukowej wspomnianego Klubu podjęli starania celem uruchomienia podobnej inicjatywy w swoim rodzinnym mieście.
Pomimo stosunkowo niewielkiej odległości, jaka dzieli Pabianice od Łodzi, co zdawałoby się, nie przemawiało na korzyść utworzenia kolejnego już przecież Klubu w regionie, całe przedsięwzięcie zakończyło się pełnym sukcesem. Widząc zaangażowanie, z jakim podeszli do sprawy inicjatorzy, z pomocą przyszedł im Antoni Galiński, koordynator prac Klubu popularnie zwanego „Grotem”. Za jego wstawiennictwem udało się przekonać władze łódzkiego oddziału IPN co do słuszności podejmowanego przedsięwzięcia, zyskując tym samym aprobatę na powołanie Klubu.
Z niecodzienną przychylnością do tego pomysłu podeszły pabianickie środowiska kombatanckie oraz władze miasta, z wiceprezydentem Dariuszem Wypychem na czele. Dzięki pomocy ze strony tych ostatnich, w niezwykle szybkim tempie udało się pozyskać lokal, gdzie mogłyby odbywać się spotkania członków Klubu. W równie krótkim czasie dokonano wstępnego zarysu planu pracy oraz ustalono skład Zarządu wyżej wspomnianego. Inicjatorom przedsięwzięcia zależało by Zarząd ów składał się z przedstawicieli różnych środowisk powiązanych z historią Pabianic, ale także historią jako dziedziną wiedzy. Stąd w jego szeregach znaleźli się: Sławomir Szczesio – asystent w Katedrze Historii Europy Wschodniej UŁ, pełniący funkcję przewodniczącego, kpt. Eugeniusz Debich – prezes Koła Terenowego ŚZŻAK w Pabianicach, jako wiceprzewodniczący, Przemysław Stępień – doktorant w Katedrze Historii Polski Współczesnej UŁ, jako wiceprzewodniczący, Sebastian Adamkiewicz – doktorant w Katedrze Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich, jako sekretarz oraz członkowie: Grzegorz Hanke – dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Pabianicach, Jan Kwiatkowski – prezes Koła Związku Sybiraków w Pabianicach, Henryk Marczak – sekretarz Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, Jolanta Marczuk – nauczyciel historii w Gimnazjum nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach, Barbara Mrowicka – nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, Dariusz Wypych – wiceprezydent miasta oraz Radosław Żurawski – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach.
Spotkanie inauguracyjne poprzedzone zostało zakrojoną na szeroką skalę akcją promocyjną obejmującą lokalną prasę i telewizję, szkoły oraz kościoły. Staraniem pomysłodawców powołania Klubu, informacja o jego istnieniu odbiła się głośnym echem w całym mieście. O pełnym powodzeniu przedsięwzięcia świadczyło spotkanie inauguracyjne, które miało miejsce 28 lutego 2008 r. w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Pomieszczenie przygotowane na sto osób pękało w szwach. Wielu zainteresowanych z powodu braku miejsc zmuszonych było do zrezygnowania z uczestnictwa w uroczystym otwarciu Klubu. Gościem specjalnym posiedzenia inauguracyjnego była dr Maria Dmochowska, wiceprezes IPN.
Kolejne spotkania Klubu odbywały się już w jego stałej siedzibie, będącej jednocześnie siedzibą Koła Terenowego ŚZŻAK w Pabianicach. Po pierwszym roku działalności spotkania Klubu „Grota” na stałe wpisały się w harmonogram wydarzeń o charakterze kulturalno – naukowym miasta.
Z początkiem 2009 r. uległ zmianie skład Zarządu Klubu. Z powodu nadmiaru obowiązków służbowych z członkowstwa w Zarządzie zrezygnowali Dariusz Wypych i Radosław Żurawski. W jego skład nie weszli także Jan Kwiatkowski i Grzegorz Hanke. Pozostały skład Zarządu Klubu oraz pełnione przez jego członków funkcje pozostały bez zmian.
Miesiąc luty 2010 r. przyniósł istotne zmiany w pracach i organizacji samego Klubu. W związku z niemożnością osiągnięcia konsensusu z dysponentem sali wykładowej, z której dotychczas korzystano podczas spotkań „Grota”, Zarząd Klubu zmuszony był do znalezienia nowego lokum. Z niebywałą przychylnością na apel wyżej wspomnianego odpowiedziała Anna Domagała, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach. Dzięki jej uprzejmości w dyspozycji Klubu znalazła się sala wykładowa w galerii „Ex Libris” biblioteki wraz z bogatym wyposażeniem multimedialnym, którego tak bardzo brakowało w poprzednim miejscu spotkań.
W lutym 2010 r. poza wyżej wspomnianymi, „reformami”, zmianie uległ także skład Zarządu Klubu. Nieoczekiwanie z funkcji przewodniczącego zrezygnował pełniący ją od chwili powołania Klubu do życia, Sławomir Szczesio. Na nowego przewodniczącego Antoni Galiński, opiekun Klubów „Grota” w regionie łódzko-kaliskim desygnował Przemysława Stępnia, pełniącego dotychczas funkcję wiceprzewodniczącego. Do składu Zarządu powrócił także Jan Kwiatkowski. Dokooptowano do niego też Marię Nowicką (członka koła pabianickiego ŚZŻAK ), która wykazała się niebywałą pomocą i budującym zaangażowaniem w pracach Klubu. Ostatecznie skład Zarządu Klubu do chwili obecnej pracuje w składzie: Przemysław Stępień – przewodniczący, kpt. Eugeniusz Debich – wiceprzewodniczący, Barbara Mrowiska – wiceprzewodniczący, Sebastian Adamkiewicz – sekretarz oraz członkowie – Maria Nowicka, Henryk Marczak, Jolanta Marczuk, Sławomir Szczesio, Jan Kwiatkowski.

Tematyka spotkań Klubu „Grota” w Pabianicach jest zróżnicowana. Plan pracy ustalany jest tak by odpowiadał na zgłaszane przez członków Klubu propozycje zagadnień.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

PABIANICE

 

Kontakt z Klubem

 

Antoni Galiński – koordynator prac Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim

tel.: 42-616-27-31

  

Adres e-mail

 

grotpabianice@poczta.fm

  

Opieka nad Klubem

Okręg Łódzki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź