Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej o. Kasjana – Józefa Czechowicza

13 czerwca 2013 r. na frontonie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie odsłonięto tablicę upamiętniającą o. Kasjana – Józefa Czechowicza.

Urodzony w Białaczowie zakonnik został zamordowany 70 lat temu przez nacjonalistów ukraińskich.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w intencji o. Kasjana i ofiar rzezi wołyńskiej z 1943 r. Przewodniczył jej ks. dziekan Jan Serszyński. Gościem specjalnym był ks. prof. dr hab. Józef Marecki, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który przyjechał do Białaczowa na zaproszenie Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim. Po Mszy św. Ksiądz Profesor wygłosił referat pt. „Ludobójstwo Polaków na Wołyniu w latach II wojny światowej. Kapłani ofiarami zbrodni”. Niezwykle poruszający wykład był niecodzienną lekcją historii dla licznie zgromadzonej młodzieży ze szkół z terenu gminy Białaczów. Na zakończenie tej części spotkania głos zabrał ks. proboszcz Henryk Wójcik, który podziękował wszystkim inicjatorom zorganizowania tego wydarzenia, a w szczególności wójtowi gminy Janowi Jóźwikowi oraz dyrektorowi opoczyńskiego muzeum Tomaszowi Łuczkowskiemu. W specjalnych słowach zwrócił się także do ks. prof. Józefa Mareckiego, wyrażając wdzięczność za uczestnictwo w uroczystości oraz za bardzo interesujący wykład.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed kościołem, gdzie ustawiono poczty sztandarowe jednostek OSP i białaczowskich szkół. Po odśpiewaniu hymnu państwowego wójt gminy przywitał zaproszonych gości. Byli wśród nich: Marek Drużka – dyrektor łódzkiego oddziału IPN, prof. dr hab. Maria Blomberg – przewodnicząca Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim, ks. Zbigniew Niemirski – dyrektor radomskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”, Grażyna Wielgus – sekretarz powiatu opoczyńskiego, Krzysztof Nawrocki – wójt gminy Żarnów, Paweł Wąs – przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Tryb., Zdzisław Prusek – przewodniczący Rady Gminy Białaczów z radnymi, delegacje kombatantów, szkół i instytucji oraz Strzelcy. Następnie głos zabrał Tomasz Łuczkowski – dyrektor Muzeum Regionalnego, który przybliżył zebranym postać o. Kasjana i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji projektu. Szczególne słowa skierował do fundatora tablicy pamiątkowej, Sebastiana Stuleblaka pochodzącego z terenu gminy, a obecnie mieszkańca Łodzi. Wójt Jan Jóźwik odczytał także list, który na uroczystość nadesłali marszałkowie województwa łódzkiego. Kolejnym punktem spotkania było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której znajduje się napis:


„Pamięci o. Kasjana – Józefa Czechowicza, urodzonego 16 stycznia 1912 r. w Białaczowie, syna Franciszka i Katarzyny Podlewskiej, zamordowanego prawdopodobnie w czerwcu 1943 r. przez nacjonalistów ukraińskich w okolicy Kowla. Ciała nigdy nie odnaleziono. W 70. rocznicę śmierci. Parafianie”


Spotkanie zakończyło poświęcenie tablicy oraz złożenie kwiatów przez uczestników uroczystości. Należy podkreślić, że Białaczów jest jedną z pierwszych miejscowości w Polsce, która upamiętniła ofiary ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów – w 70. rocznicę krwawych wydarzeń.


Sporządził: Tomasz Łuczkowski,
Wiceprzewodniczący Zarządu Klubu „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

 

***

 

Ojciec Kasjan-Józef Czechowicz urodził się 16 stycznia 1912 r. w Białaczowie jako syn Franciszka i Katarzyny Podlewskiej. Po ukończeniu siódmej klasy szkoły powszechnej w 1926 r. rozpoczął naukę w Kolegium św. Fidelisa w Łomży. Do kapucynów komisariatu warszawskiego wstąpił 14 sierpnia 1930 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Śluby postne złożył tam 15 sierpnia 1931 r. a uroczyste cztery lata później. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lipca 1937 r. w Lublinie. W 1938 r. przeszedł na obrządek wschodni (bizantyjskosłowiański) i zamieszkał w Lubieszowie (diecezja pińska), gdzie rozpoczął działalność misyjną wśród miejscowej ludności. W czasie wojny obsługiwał w okolicach Kamienia Koszyrskiego opuszczone przez proboszczów parafie rzymskokatolickie diecezji łuckiej. W 1943 r. Ukraińcy zlikwidowali misję, dlatego o. Kasjan wraz z o. Aniołem Dąbrowskim i br. Bartłomiejem Snochowskim przebywał na kolonii Horomecko. Gdy na Wołyniu szalał terror ze strony OUN-UPA, w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt tysięcy Polaków a setki polskich miejscowości zostało spalonych, o. Kasjan udał się w czerwcu 1943 r. do obozu banderowców, gdzie prawdopodobnie błagał ich o zaniechanie dalszych mordów na Polakach. Został uwięziony a następnie przewieziony do Kowla, gdzie prawdopodobnie został utopiony i wrzucony z mostu do rzeki. Ciała nigdy nie odnaleziono.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Kontakt z Klubem

Paweł Wąs – przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

tel. 607-844-215
e-mail: klub.grota-piotrkow@wp.pl


Antoni Galiński – koordynator prac Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim

tel. 42-616-27-31
e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl

 

Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź