Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Spotkanie Klubu poświęcone cichociemnym

Ostatnie w 2013 r. spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się 12 grudnia w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Piotrkowie. Zostało ono poświęcone cichociemnym.

Spotkanie otworzyli dyrektor IV LO Ewa Karlińska-Grzela oraz przewodniczący piotrkowskiego Klubu „Grota” Paweł Wąs, witając przybyłych gości.

 

Następnie głos zabrał dr Tomasz Matuszak dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, który wygłosił wykład pt. „Cichociemni – żołnierze Polskich Sił Zbrojnych”. Przedstawione zostały geneza utworzenia formacji, kryteria naboru, elementy szkolenia, jak
i działalność cichociemnych po powrocie do Polski. Odegrali oni niezwykle istotną rolę
w tworzeniu i funkcjonowaniu ruchu oporu przeciw niemieckiej okupacji. Z 316 przerzuconych do Polski cichociemnych zginęło 112: 103 w czasie II wojny światowej, natomiast na 9 wykonano karę śmierci na podstawie wyroków sądów Polski Ludowej. Wykład został wzbogacony prezentacją multimedialną.

 

Po zakończeniu wykładu uczniowie IV LO zaprezentowali poruszający program artystyczny o wymowie patriotycznej pt. „Cichociemni – Żołnierze Wyklęci”, przygotowany pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Bożeny Kwiatkowskiej.

 

Wśród obecnych na spotkaniu należy wymienić prof. dr hab. Marię Blomberg – Przewodniczącą Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim, dr Joannę Żalazko – naczelnik OBEP IPN w Łodzi, gen. bryg. Stanisława Burzę-Karlińskiego – prezesa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim, ppłk dr Halinę Kępińską-Bazylewicz „Korę” – wiceprezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Piotrkowie, Antoniego Galińskiego – koordynatora z ramienia Oddziału IPN w Łodzi prac Klubów „Grota” w regionie łódzko-kaliskim, dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie Tomasza Łuczkowskiego, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Justynę Kaniewską. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie piotrkowskiego Klubu „Grota”, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w Piotrkowie, Stowarzyszenia Przyjaciół Wolborza, ŚZŻAK Okręg w Piotrkowie, pracownicy Archiwum Państwowego w Piotrkowie. Oprócz uczniów IV LO obecna była młodzież z ZSP nr 1 w Piotrkowie.

 

Po zakończeniu spotkania miało miejsce zebranie podsumowujące działalność Klubu w 2013 r. oraz odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Klubu i zaproszonych gości.

 

Sporządził przewodniczący Klubu

 

Paweł Wąs

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Kontakt z Klubem

Paweł Wąs – przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

tel. 607-844-215
e-mail: klub.grota-piotrkow@wp.pl


Antoni Galiński – koordynator prac Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim

tel. 42-616-27-31
e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl

 

Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź