Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Spotkanie Klubu poświęcone losom oficerów polskich ocalałym z masakry katyńskiej

10 kwietnia 2014 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie.

Dotyczyło ono oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej.

Spotkanie otworzył przewodniczący Klubu Paweł Wąs, witając przybyłych.

Następnie głos zabrał prof. Stanisław Jaczyński, Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Siedlcach, który wygłosił wykład pt. „Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej”. Spośród prawie 15 tys. polskich jeńców, straconych wiosną 1940 r., stalinowskie władze darowały życie niespełna 396 z nich, w tym 250 oficerom i podchorążym Wojska Polskiego. Byli oni osadzeni w obozach w Pawliszczewie-Borze oraz w Griazowcu. Tam więźniowie musieli się zorganizować, by sprostać warunkom obozowym. Kryteria ocalenia tej garstki Polaków są nadal nie do końca jasne, a z braku dostępu do źródeł sowieckich wyjaśnienie ich będzie niezwykle trudne. Część z ocalonych poszła na współpracę z NKWD i byli później wykorzystywani do celów politycznych przez sowieckie władze. Wśród ocalonych byli m.in. prof. Stanisław Swianiewicz, gen. Jerzy Wołkowicki, rtm. Józef Czapski, ppłk Zygmunt Berling, pchor. Zdzisław Peszkowski – późniejszy kapelan Rodzin Katyńskich i pomordowanych na Wschodzie. Po napaści hitlerowskich Niemiec na ZSRR doszło do podpisania polsko-sowieckiej umowy wojskowej. Umowa ta umożliwiła wstąpienie większości ocalałych ze zbrodni katyńskiej do Armii gen. Władysława Andersa.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Klubu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Piotrkowie, pracownicy biblioteki oraz muzeum w Piotrkowie, jak również młodzież z IV LO im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie i LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

 

 

Sporządził

Przewodniczący Klubu

Paweł Wąs

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Kontakt z Klubem

Paweł Wąs – przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

tel. 607-844-215
e-mail: klub.grota-piotrkow@wp.pl


Antoni Galiński – koordynator prac Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim

tel. 42-616-27-31
e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl

 

Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź