Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Spotkanei Klubu poświęcone gen. Elżbiecie Zawackiej „Zo”

Pierwsze w nowym roku spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się 9 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie.

Zostało ono poświęcone gen. Elżbiecie Zawackiej – w piątą rocznicę śmierci.

Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący Klubu Sebastian Wojtaś, który przywitał gości.

Następnie wykład pt. „Elżbieta Zawacka „Zo” (1909–2009) – cichociemna, gen. brygady, Kustosz Pamięci Narodowej” wygłosiła Anna Mikulska z Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Przedstawiła ona życiorys gen. Zawackiej – w okresie międzywojennym aktywnej instruktorki Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Następnie kurierki Komendy Głównej AK, „cichociemnej”, uczestniczki powstania warszawskiego, więźnia politycznego okresu stalinowskiego. Po tym wprowadzeniu odbyła się projekcja filmu Marka Widarskiego pt. „Elżbieta Zawacka. Miałam szczęśliwe życie”, ukazującego jak barwne i pełne wyzwań było życie „Zo”. Mianowana w 2006 r. generałem brygady, wielokrotnie odznaczana m.in. Orderem Orła Białego, uhonorowana została również tytułem Kustosza Pamięci Narodowej.

Na spotkaniu obecni byli: prof. Maria Blomberg – przewodnicząca Rady Naukowej Klubów Historycznych im. gen. S. Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim, Antoni Galiński – koordynator z ramienia łódzkiego Oddziału IPN prac Klubów „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim, członkowie Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Piotrkowie gen. Stanisław Burza-Karliński oraz ppłk dr Halina Kępińska-Bazylewicz „Kora”, jak również licznie zgromadzona młodzież licealna z ZSP nr 1.

Tego samego dnia wykład dotyczący gen. Elżbiety Zawackiej został przedstawiony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Sporządził

Przewodniczący Klubu

Paweł Wąs

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Kontakt z Klubem

Paweł Wąs – przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

tel. 607-844-215
e-mail: klub.grota-piotrkow@wp.pl


Antoni Galiński – koordynator prac Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim

tel. 42-616-27-31
e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl

 

Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź