Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Spotkanie Klubu poświęcone gen. Stefanowi Roweckiemu „Grotowi”

20 czerwca 2013 r. w Instytucie Historii Filii UJK w Piotrkowie odbyło się szczególne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie, poświęcone osobie patrona Klubu, jednocześnie wybitnego Piotrkowianina.

Spotkanie otworzył przewodniczący Klubu Paweł Wąs, po którym głos zabrał Prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii UJK dr Janusz Budziński, który przywitał przybyłych.

Następnie z wykładem pt. „Stefan Rowecki »Grot« – pierwszy dowódca Armii Krajowej” wystąpił dr hab. Waldemar Grabowski z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Przybliżył on życiorys Stefana Roweckiego, oraz szczegółowo omówił działalność gen. „Grota” w strukturach antyhitlerowskiej konspiracji. Od 30 czerwca 1940 r. Rowecki pełnił funkcję komendanta Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, przekształconej w lutym 1942 r. w Armię Krajową. Aresztowany został 30 czerwca 1943 r., na skutek zdrady agentów gestapo w szeregach AK. W trakcie wykładu nie mogło zabraknąć akcentów piotrkowskich, gdzie Stefan Rowecki urodził się i spędził młodość.

Spotkanie stało się dobrą okazją do złożenia gratulacji Pani Wiceprezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dr nauk medycznych Halinie Kępińskiej–Bazylewicz – Honorowej Obywatelce Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, która otrzymała awans na stopień podpułkownika. W imieniu dyrektora Oddziału IPN w Łodzi, Marka Drużki gratulacje i wiązankę kwiatów w biało-czerwonym kolorze przekazał Antoni Galiński.

Spotkanie zgromadziło liczne audytorium, składające się z członków Klubu, kombatantów, członków organizacji społecznych i stowarzyszeń z terenu Piotrkowa i ościennych powiatów. Godnie uczcili swego patrona uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego w Piotrkowie, którzy wraz z kadrą pedagogiczną bardzo  licznie stawili się na spotkaniu. Obecna była również grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

 

Sporządził

Przewodniczący Klubu

Paweł Wąs

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Kontakt z Klubem

Paweł Wąs – przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

tel. 607-844-215
e-mail: klub.grota-piotrkow@wp.pl


Antoni Galiński – koordynator prac Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim

tel. 42-616-27-31
e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl

 

Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź