Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Spotkanie Klubu poświęcone polityce władz wobec Kościoła Rzymskokatolickiegow Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego

10 października 2013 r. w Kościele Akademickim Panien Dominikanek pw. Matki Boskiej Śnieżnej miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim.

Zostało ono poświęcone polityce władz komunistycznych wobec Kościoła Rzymskokatolickiego.

Spotkanie otworzył przewodniczący piotrkowskiego Klubu „Grota” Paweł Wąs. Następnie wykład pt. „Polityka władz wobec Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego” wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn, pracownik BEP Instytutu Pamięci Narodowej oraz wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie ponad godzinnej prelekcji zgromadzeni mogli zapoznać się z sytuacją Kościoła katolickiego w powojennej rzeczywistości oraz okolicznościami internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aresztowany został we wrześniu 1953 r. z powodu oporu wobec polityki komunistycznej. Po aresztowaniu Prymasa Wyszyńskiego władze podjęły szereg działań represyjnych, mających złamać opór Kościoła. Wymuszono na hierarchach kościelnych złożenie ślubowania wierności, do którego zostali zobowiązani wszyscy pozostający na wolności biskupi ordynariusze, wikariusze kapitulni i sufragani w obecności wikariuszy generalnych. Aktu tego dokonano 17 grudnia 1953 r. w sali URM w Warszawie. W późniejszym okresie akcją objęto również niższe duchowieństwo. Na dużą skalę prowadzono przesiedlenia duchowieństwa oraz doprowadzono do znacznej laicyzacji szkolnictwa. Prymas Wyszyński przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim (26.09-12.10.1953), Stoczku Warmińskim (12.10.1953-6.10.1954), Prudniku Śląskim (6.10.1954-26.10.1955), Komańczy (27.10.1955-28.10.1956). W trakcie przebywania w odosobnieniu pisał dziennik oraz opracował wiele inicjatyw duszpasterskich: Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielką Nowennę przed Millenium Chrztu Polski, nawiedzenie polskich parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nieustannie poddawany był inwigilacji przez organa bezpieczeństwa. Zwolniony w wyniku przesilenia politycznego w październiku 1956 r., doprowadził do znacznego złagodzenia polityki komunistycznych władz wobec Kościoła.

Po zakończeniu wykładu prof. Żaryn przez ponad godzinę odpowiadał na pytania zgromadzonych, którzy szczelnie wypełnili salę audytoryjną.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz Piotrkowa, członkowie licznych organizacji społecznych i stowarzyszeń z terenu miasta oraz powiatów piotrkowskiego, bełchatowskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego. Najliczniejsze audytorium stanowili uczniowie piotrkowskich szkół: Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego, IV LO im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

 

Sporządził

Przewodniczący Klubu

Paweł Wąs

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Kontakt z Klubem

Paweł Wąs – przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

tel. 607-844-215
e-mail: klub.grota-piotrkow@wp.pl


Antoni Galiński – koordynator prac Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim

tel. 42-616-27-31
e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl

 

Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź