Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Spotkanie Klubu poświęcone narodzinom „Solidarności”

26 maja 2014 r. w siedzibie IV LO im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Piotrkowie, poświęcone początkom „Solidarności”.

Spotkanie otworzyli dyrektor IV LO Ewa Karlińska-Grzela i przewodniczący piotrkowskiego Klubu „Grota” Paweł Wąs, witając przybyłych.

Następnie głos zabrał znamienity gość, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, który wygłosił wykład pt. Narodziny „Solidarności”. Prelegent omówił cały szereg czynników, które wpłynęły na powstanie tego ogólnonarodowego, masowego ruchu społecznego, jakim była „Solidarność”. Pogarszająca się gwałtownie sytuacja ekonomiczna i podwyżki doprowadziły w 1980 r. do protestów robotniczych – początkowo w WSK PZL Świdnik, następnie w Stoczni Gdańskiej, Stoczni Szczecińskiej i innych zakładach pracy. Dużą zmianą w porównaniu do protestów społecznych z lat poprzednich było powołanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, który sformułował „21 postulatów” dotyczących kwestii ekonomicznych, społecznych, politycznych. Masowe protesty doprowadziły do podpisania Porozumień Sierpniowych, na mocy których 17 września 1980 r. powołano do życia ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Zrzeszeni w nim ludzie przepojeni byli wiarą i nadzieją na pozytywne zmiany w kraju. Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny spacyfikował brutalnie te nadzieje i doprowadził do rezygnacji i stagnacji w dużej części polskiego społeczeństwa.

Kolejnym elementem spotkania był program artystyczny o wymowie patriotycznej, odwołujący się do idei „Solidarności”, przedstawiony przez młodzież. Pięknie zaśpiewane utwory w połączeniu z przejmującą recytacją polskiej poezji wywołały duże wzruszenie wśród zgromadzonych. Na zakończenie Prezes IPN dr Łukasz Kamiński wyraził serdeczne podziękowania dla dyrekcji i nauczycieli IV LO im. gen. „Grota” w Piotrkowie oraz dla młodzieży ze szkół uczestniczących w spotkaniu. W szczególności podziękował za niezwykle wzruszający program artystyczny związany ściśle z tematyką wykładu.

Wśród gości przybyłych na spotkanie należy wymienić przewodniczącego Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” Zbigniewa Bogusławskiego, dyrektora Oddziału IPN w Łodzi Marka Drużkę, przewodniczącą Rady Naukowej Klubów „Grota” w regionie łódzko-kaliskim prof. Marię Blomberg, gen. Stanisława Burzę-Karlińskiego, koordynatora prac Klubów „Grota” w regionie łódzko-kaliskim Antoniego Galińskiego.

Obecni byli również członkowie Klubu „Grota”, przedstawiciele piotrkowskiego Muzeum, Archiwum Państwowego oraz licznych organizacji i stowarzyszeń z terenu Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. Oprócz uczniów IV LO w spotkaniu uczestniczyła młodzież z II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, III LO im. J. Słowackiego oraz ZSP nr 1 w Piotrkowie.

 

Sporządził: Paweł Wąs

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Kontakt z Klubem

Paweł Wąs – przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

tel. 607-844-215
e-mail: klub.grota-piotrkow@wp.pl


Antoni Galiński – koordynator prac Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim

tel. 42-616-27-31
e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl

 

Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź