Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs wiedzy o płk Witoldzie Pileckim „Gloria Victis!!! Życie i działalność pułkownika Witolda Pileckiego”

W dniu 26 maja 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim odbył się po raz kolejny konkurs wiedzy o płk Witoldzie Pileckim „Gloria Victis!!! Życie i działalność pułkownika Witolda Pileckiego”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który osobiście zaszczycił nas swoją obecnością, oraz Krzysztof Chojniak, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
W konkursie wzięło udział 45. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu łódzko-kaliskiego. Jury w składzie: Sebastian Wojtaś – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, dr Dariusz Rogut – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Paweł Kowalski – kierownik Referatu Edukacji Historycznej IPN w Łodzi, Artur Ossowski – pracownik Referatu Edukacji Historycznej IPN w Łodzi, dokonało oceny testu dotyczącego postaci płk Pileckiego, w którym można było zdobyć maksymalnie 76 punktów.

Najlepiej poradził sobie Piotr Wieczorek uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, zdobywając 75 pkt. Drugie miejsce zdobyła Dominika Wieczorek z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, uzyskując 74 pkt. Trzecie miejsce ex aequo zdobyli: Dominika Śnieguła,  Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach oraz Sebastian Szewczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, zdobywając 72 pkt.

Jury postanowiło również przyznać wyróżnienie Łukaszowi Zelcerowi, uczniowi Zespołu Szkół i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Uczeń ten już po raz trzeci brał udział w konkursie. Przypomnijmy, że tegoroczna edycja była czwartą.

Laureaci otrzymali cenne nagrody książkowe oraz elektronikę, ufundowane przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, IPN Oddział w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Próchnika. Każdy z uczestników dostał także grę edukacyjną „Znaj Znak”, oraz pamiątkowy dyplom.

Nagrody wręczyli Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, kierownik Referatu Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Radosław Kaczmarek, Pani Renata Wojtczak dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika. Ponadto uczestnicy obejrzeli film „Kwatera Ł” poprzedzony wprowadzeniem Artura Ossowskiego.

Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

W trakcie trwania konkursu goście (prezes IPN dr Łukasz Kamiński, dyrektor łódzkiego Oddziału IPN Marek Drużka, przewodnicząca Rady Naukowej Klubów Historycznych „Grota” w regionie łódzko-kaliskim prof. Maria Blomberg i koordynator z ramienia IPN prac Klubów „Grota” w regionie łódzko-kaliskim Antoni Galiński) zwiedzili piotrkowską Starówkę, Muzeum oraz miejsca związane ze Stefanem Roweckim. W rolę przewodników wcielili się dyrektor MBP im. A. Próchnika Renata Wojtczak oraz przewodniczący piotrkowskiego Klubu „Grota” Paweł Wąs.

 

Sporządził: Sebastian Wojtaś

 • Otwarcie konkursu. Od lewej: Sebastian Wojtaś, dr Łukasz Kamiński, dr Dariusz Rogut, Marek Drużka, Paweł Kowalski, Paweł Wąs, Renata Wojtczak
  Otwarcie konkursu. Od lewej: Sebastian Wojtaś, dr Łukasz Kamiński, dr Dariusz Rogut, Marek Drużka, Paweł Kowalski, Paweł Wąs, Renata Wojtczak
 • Jury podczas pracy
  Jury podczas pracy
 • Do oczekującej na wyniki testu młodzieży krótką prelekcję wygłosił prezes IPN dr Łukasz Kamiński
  Do oczekującej na wyniki testu młodzieży krótką prelekcję wygłosił prezes IPN dr Łukasz Kamiński
 • Dyplom odbiera laureatka III miejsca Dominika Śnieguła (LO im. B. Prusa w Skierniewicach)
  Dyplom odbiera laureatka III miejsca Dominika Śnieguła (LO im. B. Prusa w Skierniewicach)
 • Gratulacje za zdobycie III miejsca odbiera Sebastian Szewczyk (LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie)
  Gratulacje za zdobycie III miejsca odbiera Sebastian Szewczyk (LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie)
 • Nagrodę za zdobycie II miejsca Dominice Wieczorek (I LO im. B. Chrobrego w Piotrkowie) wręczył kierownik Referatu Edukacji UM Piotrkowa Radosław Kaczmarek
  Nagrodę za zdobycie II miejsca Dominice Wieczorek (I LO im. B. Chrobrego w Piotrkowie) wręczył kierownik Referatu Edukacji UM Piotrkowa Radosław Kaczmarek
 • Gratulacje od prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego odbiera zwycięzca konkursu Piotr Wieczorek (ZSP nr 1 w Piotrkowie)
  Gratulacje od prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego odbiera zwycięzca konkursu Piotr Wieczorek (ZSP nr 1 w Piotrkowie)
 • od lewej: dr Dariusz Rogut, Paweł Wąs, Sebastian Wojtaś, dr Łukasz Kamiński, Sebastian Szewczyk, Dominika Śnieguła, Piotr Wieczorek, Dominika Wieczorek, Radosław Kaczmarek, Renata Wojtczak, Marek Drużka
  od lewej: dr Dariusz Rogut, Paweł Wąs, Sebastian Wojtaś, dr Łukasz Kamiński, Sebastian Szewczyk, Dominika Śnieguła, Piotr Wieczorek, Dominika Wieczorek, Radosław Kaczmarek, Renata Wojtczak, Marek Drużka
 • Laureaci konkursu z prezesem IPN, od lewej: Sebastian Szewczyk, Dominika Wieczorek, dr Łukasz Kamiński, Dominika Śnieguła, Piotr Wieczorek
  Laureaci konkursu z prezesem IPN, od lewej: Sebastian Szewczyk, Dominika Wieczorek, dr Łukasz Kamiński, Dominika Śnieguła, Piotr Wieczorek
 • Goście podczas zwiedzania piotrkowskiej Starówki – Rynek
  Goście podczas zwiedzania piotrkowskiej Starówki – Rynek
 • Przed tablicą pamiątkową na kamienicy, w której urodził się Stefan Rowecki. Od lewej: Antoni Galiński, prof. Maria Blomberg, Paweł Wąs, dr Łukasz Kamiński, Marek Drużka
  Przed tablicą pamiątkową na kamienicy, w której urodził się Stefan Rowecki. Od lewej: Antoni Galiński, prof. Maria Blomberg, Paweł Wąs, dr Łukasz Kamiński, Marek Drużka
 • W trakcie zwiedzania Panie zostały obdarowane kwiatami
  W trakcie zwiedzania Panie zostały obdarowane kwiatami
 • Dyrektor piotrkowskiego Muzeum Krzysztof Wiączek przedstawia eksponaty wystawy „100. rocznica Operacji Łódzkiej 1914–2014”
  Dyrektor piotrkowskiego Muzeum Krzysztof Wiączek przedstawia eksponaty wystawy „100. rocznica Operacji Łódzkiej 1914–2014”
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

Kontakt z Klubem

Paweł Wąs – przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

tel. 607-844-215
e-mail: klub.grota-piotrkow@wp.pl


Antoni Galiński – koordynator prac Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim

tel. 42-616-27-31
e-mail: oddzial.lodz@ipn.gov.pl

 

Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź