Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Poznaniu

Poznański Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” powstał w połowie roku 2003, a informacja o powstaniu Klubu podana została do publicznej wiadomości w dniu 27 czerwca 2003 r. podczas obchodów 47. rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca 1956. Klub Historyczny w Poznaniu powstał w wyniku wcześniejszego porozumienia ŚZŻAK oraz IPN w Warszawie, a następnie porozumienia pomiędzy ŚZŻAK Okręg Wielkopolska i Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Oddział poznański w ramach współpracy udostępnił Klubowi Historycznemu na jego spotkania statutowe salę wykładową im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz wsparł Zarząd Klubu pomocą logistyczną i oddelegował pracownika ds. współpracy z Zarządem i Klubem.

Uroczysta inauguracyjna sesja Klubu Historycznego w Poznaniu odbyła się 2 września 2003 r. w siedzibie Oddziału IPN w sali im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, przy wyjątkowo dużej frekwencji (w spotkaniu uczestniczyli m.in. kombatanci różnych organizacji, pracownicy naukowi, nauczyciele, uczniowie – w tym harcerze – oraz pracownicy poznańskiego Oddziału IPN). Uroczystość rozpoczęto odsłonięciem tablicy upamiętniającej postać gen. Stefana Roweckiego „Grota”, patrona Klubu i sali wykładowej. Aktu tego dokonała bratanica generała „Grota” prof. Krystyna Rowecka-Trzebicka wraz z prof. Władysławem Bartoszewskim, a poświęcił ją arcybiskup Metropolita Poznański ks. dr Stanisław Gądecki. W kolejnym punkcie programu prof. Bartoszewski wygłosił dwa wykłady: 1) „Generał „Grot” – Komendant Związku Walki Zbrojnej i pierwszy dowódca Armii Krajowej; 2) „Armia Krajowa – doświadczenie i zobowiązanie”.

Nadrzędnym celem Klubu jest krzewienie wiedzy historycznej popartej najnowszymi wynikami badań naukowych, obejmującej dzieje Polski w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennego komunistycznego zniewolenia i oporu społecznego do 1989 roku. W szczególności przedmiotem zainteresowania Klubu jest popularyzacja wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, o walce Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami, o represjach i zbrodniach dokonanych na narodzie polskim z przyczyn politycznych, narodowościowych i religijnych w latach 1939–1989, o podziemiu niepodległościowym, o oporze społecznym wobec komunistycznej władzy w okresie powojennym, a więc tematów przez dziesięciolecia nieobecnych w szkolnych podręcznikach, pomijanych w badaniach z przyczyn ideologicznych, które przez lata nie tylko wyznaczały i determinowały kierunki badań, lecz także narzucały interpretację wyników tychże badań.

Powstanie Klubu w Poznaniu ma szczególne znaczenie dla wielu mieszkańców Wielkopolski, pośród których żywa jest pamięć o generale Roweckim jako doskonałym dowódcy, który na trwałe wpisał się w historię regionu. W latach 1930–1935 zajmował on stanowisko dowódcy 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie. Będąc wcześniej żołnierzem legionów Józefa Piłsudskiego swoją postawą, pracą i zaangażowaniem zaskarbił sobie wdzięczność mieszkańców Leszna.
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

POZNAŃ

 

Dane kontaktowe Klubu

dr Natalia Cichocka
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Oddział w Poznaniu
przy Instytucie Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu
adres: 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a
tel.: 061 835 69 00 fax. 061 835 69 03


Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska
Al. Niepodległości 16
61-713 Poznań

Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Poznaniu
ul. Rolna 45a
61-487 Poznań