Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Poznaniu

 • Spotkanie poświęcone pamięci ks. Jerzego Popiełuszki - 12 grudnia 2014

  16.12.2014
  Gospodarze spotkania: (od lewej) Jarosław Lange, przewodniczący ZR NSZZ Solidarność Wielkopolska i dr Rafał Reczek, dyrektor IPN w Poznaniu

  W przededniu 33. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w ramach spotkań Klubu Historycznego im. gen. Roweckiego „Grota” w Poznaniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w studyjnym kinie Rialto odbył się pokaz filmu fabularnego w reżyserii Rafała Wieczyńskiego "Popiełuszko. Wolność jest w nas", o patronie Solidarności, ofierze represji stanu wojennego księdzu Jerzym Popiełuszce.

 • Spotkanie poświęcone poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego zgładzonych w latach 1944-1956. Pokaz filmu „Dzieci kwatery »Ł«" Arkadiusza Gołębiewskiego z udziałem reżysera i Rodzin Ofiar – Poznań, 19 listopada 2014

  20.11.2014

  W środowy wieczór, 19 listopada 2014 roku, w poznańskim studyjnym kinie Rialto, w ramach spotkań Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” miał miejsce pokaz najnowszego filmu Arkadiusza Gołębiewskiego „Dzieci kwatery »Ł«".

 • Spotkanie Klubu poświęcone podziemiu antysowieckiemu na ziemiach wschodnich II RP

  19.03.2014

  19 marca 2014 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej biurowca Delta przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” poświęcone podziemiu antysowieckiemu na ziemiach wschodnich II RP w państwach bałtyckich w latach 1944–1953.Spotkanie miało charakter dyskusji wokół książki „Wojna po wojnie” z udziałem autorów prof. Grzegorza Motyki i prof. Rafała Wnuka.

 • Spotkanie Klubu poświęcone ofiarom stanu wojennego - premierowy pokaz filmu dokumentalnego "Pod opieka operacyjną"

  13.12.2013
  Premierowy pokaz filmu „Pod opieką operacyjną” w ramach spotkań Klubu Historycznego „Grota” w Poznaniu

  W przededniu 32. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w ramach spotkań Klubu Historycznego im. gen. Roweckiego „Grota” w Poznaniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 w studyjnym kinie Rialto odbył się premierowy pokaz filmu dokumentalnego o Piotrze Majchrzaku, ofierze represji stanu wojennego „Pod opieką operacyjną” w reżyserii Anny Piasek-Bosackiej.

 • Spotkanie Klubu poświęcone poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego

  16.09.2013

  W poniedziałkowy wieczór, 16 września 2013 roku, w ramach spotkań Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w przepełnionej do ostatniego miejsca poznańskiej Scenie na Piętrze odbyło się spotkanie poświęcone podjętym przez IPN na szeroką skalę poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego zgładzonych w latach 1944–1956.

 • Spotkanie Klubu poświęcone Wołyniowi 1943

  17.04.2013

  17 kwietnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej biurowca Delta przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” poświęcone pamięci o zbrodniach popełnionych na polskiej ludności na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1943–44. Wykład „Wołyń 1943 – traumatyczna pamięć”, przypominający rozmiar tych tragicznych wydarzeń, wygłosiła Ewa Siemaszko.

 • Spotkanie Klubu poświęcone cenzurze w PRL

  19.12.2012
  Powitanie uczestników spotkania – dr Rafał Reczek, dyrektor poznańskiego oddziału IPN

  W dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w auli im. Jana Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” poświęcone cenzurze w PRL.

 • Spotkanie z reżyserem historycznych filmów dokumentalnych Zbysławem Kaczmarkiem

  10.10.2012

  10 października 2012 r. w poznańskim kinie Rialto odbyło się spotkanie filmowe w Klubie Historycznym im. Stefana Roweckiego „Grota”.Twórca filmów, którym poświęcone było spotkanie - uznany i wielokrotnie nagradzany reżyser Zbysław Kaczmarek, opowiedział zebranym o relacjach między faktami historycznymi a kreacją w filmie dokumentalnym, odwołując się do swoich prac nad cyklem „Historie nieznane”.

 • Spotkanie Klubu poświęcone cichociemnym

  07.03.2012

  W środę, 7 marca 2012 r. o godz. 12.00 w auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Poznaniu. Tematem spotkania były losy poznańskich cichociemnych.

 • Spotkanie Klubu poświęcone siatce wywiadowczej Wojskowej Służby Kobiet

  26.09.2011

  W dniu 26 września 2011 r. o godz. 12.00 w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM w Poznaniu odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.Na spotkaniu zaprezentowany został najnowszy numer „Biuletynu IPN” poświęcony Wielkopolsce.

 • Spotkanie Klubu poświęcone obozom pracy przymusowej dla Żydów

  22.02.2011

  We wtorek, 22 lutego 2011r. o godz. 12.00 w siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w sali wykładowej im. Stefana Roweckiego „Grota” odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Poznaniu.Prelekcję pod tytułem: „Obozy pracy przymusowej dla Żydów”, wygłosiła dr Anna Ziółkowska – Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

 • Spotkanie Klubu poświęcone wysiedleniom i pracy przymusowej

  07.12.2010

  7 grudnia 2010 r. w siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, przy ul. Rolnej 45a, odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” . Zdzisław Urbaniak, autor książki „Moja Wielkopolska”, wystąpił z prelekcją pt. „Wysiedlenie i praca przymusowa – wspomnienia niemieckiego parobka”.

 • Spotkanie Klubu „Pamięć ocalić”. Prezentacja książki Teresy Tomsi „Dom utracony – dom ocalony”

  30.03.2010

  W dniu 30 marca 2010 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w sali wykładowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Poznaniu pt. „Pamięć ocalić”. Prezentacja książki Teresy Tomsi „Dom utracony – dom ocalony” (deportacje z Ziemi Nowogródzkiej z 14 IV 1940).

 • Spotkanie Klubu poświęcone gen. Władysławowi Andersowi

  09.02.2010

  We wtorek, 9 lutego 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w sali wykładowej im. Stefana Roweckiego „Grota” odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Poznaniu. Prelekcję „Generał Władysław Anders w świetle najnowszych badań” wygłosił prof. dr hab. Bogusław Polak.

 • Spotkanie Klubu - promocja książki "Polityczne oczyszczanie gruntu. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce 1939-1941"

  27.10.2009

  W dniu 27 października 2009 r. o godz. 17.00 w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w sali wykładowej im. Stefana Roweckiego „Grota” odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” poświęcone promocji najnowszego wydawnictwa albumowego poznańskiego oddziału IPN „Polityczne oczyszczanie gruntu. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce 1939-1941”, wydanego w związku z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

 • Spotkanie Klubu poświęcone ks. abp. Antoniemu Baraniakowi

  20.05.2009

  W dniu 20 maja 2009 roku o godz. 18.00 w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu w sali wykładowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota”. W programie spotkania znalazł się wykład ks. bp. Marka Jędraszewskiego, profesora Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, o Metropolicie Poznańskim, arcybiskupie Antonim Baraniaku oraz prezentacja książki ks. bp. M. Jędraszewskiego „Teczki na Baraniaka”.

 • Spotkanie Klubu poświęcone aparatowi bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956

  31.03.2009

  Dnia 31 marca 2009 r. w poznańskim Oddziale IPN przy ul. Rolnej 45a odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, a tematem spotkania była struktura i działalność aparatu bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956.

 • Spotkanie Klubu poświęcone gen. Elżbiecie Zawackiej "Zo"

  19.03.2009

  W setną rocznicę urodzin śp. gen. Elżbiety Zawadzkiej „Zo” dnia 19 marca 2009 r. w sali wykładowej poznańskiego Oddziału IPN w Poznaniu odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

 • Spotkanie Klubu poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu

  09.12.2008

  Dnia 9 grudnia 2008 roku w godz. od 17.00 do 20.30 odbyło się w sali wykładowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Oddziału IPN w Poznaniu spotkanie Klubu Historycznego im. gen. „Grota” zorganizowane w 90. rocznicę wybuch Powstania Wielkopolskiego. Gościem klubu był dr Marek Rezler poznański autor nowo wydanej monografii „Powstanie Wielkopolskie”.

 • Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

  18.11.2008

  Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i działalność współtwórcy niepodległości Polski Naczelnika i Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

POZNAŃ

 

Dane kontaktowe Klubu

dr Natalia Cichocka
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Oddział w Poznaniu
przy Instytucie Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu
adres: 61-487 Poznań, ul. Rolna 45a
tel.: 061 835 69 00 fax. 061 835 69 03


Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska
Al. Niepodległości 16
61-713 Poznań

Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP Oddział w Poznaniu
ul. Rolna 45a
61-487 Poznań