Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu

Klub działa na terenie powiatu sieradzkiego. Obecnie liczy 27 członków. Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu (poza lipcem i sierpniem) w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ulicy Żwirki i Wigury. W spotkaniach Klubu w Sieradzu uczestniczy przeciętnie ok. 45 osób, w tym członkowie Klubu, kombatanci, historycy regionaliści, nauczyciele historii oraz młodzież szkół ponadpodstawowych, a także mieszkańcy Sieradza i okolicznych miejscowości zainteresowani poruszaną problematyką.

Specyfiką naszego Klubu jest organizowanie odczytów dla więźniów Zakładu Karnego w Sieradzu.

Nadto Klub organizuje spotkania z młodzieżą Liceów Ogólnokształcących np. w Błaszkach. Warcie i Złoczewie. Szczególnie aktywna jest współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Urbańskiego w Złoczewie, gdzie bardzo często odbywają się spotkania i sesje dotyczące historii lat 1939–1989. W tymże liceum miało miejsce w okresie istnienia Klubu kilka spotkań i dwie sesje popularno- naukowe: „Losy obywateli Rzeczypospolitej na Wschodzie po 17.09.1939 r.”, która odbyła się 17 marca 2008 r. oraz „Zbrodnie popełnione przez żołnierzy niemieckich we wrześniu na obszarze powiatów sieradzkiego i wieluńskiego”, która odbyła się 3 września 2009 r. Z inicjatywy Zarządu Klubu uczestnicy sesji, która miała miejsce w dn. 3 września skierowali na ręce Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi apel o pilne upamiętnienie zbrodni popełnionych przez żołnierzy niemieckich w Złoczewie w dniach 3–4 września 1939 r. Zamordowano wówczas około 200 mieszkańców Złoczewa i uciekinierów z sąsiednich miejscowości i spalono 80% zabudowy miasta.

W dniu 18 stycznia 2010 r. Klub zorganizował w Kuźnicy Błońskiej sesje popularno-naukową w ramach obchodów 65. rocznicy zamordowania w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. około 1500 więźniów więzienia na Radogoszczu, w tym 10 żołnierzy AK z placówki w Kuźnicy Błońskiej.

Klub na bieżąco współpracuje też z Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Efektem tej współpracy są m.in. wspólne wystawy: ekspozycja okolicznościowa w 65. rocznicę zagłady Żydów sieradzkich oraz wystawa „Gen. August Emil Fieldorf „Nil” – żołnierz niezłomny. W 55. rocznicę śmierci”.


Jak zostać członkiem Klubu

Aby zostać członkiem Klubu Historycznego gen. Stefana Roweckiego „Grota” należy wypełnić deklarację członkowską. Można ją otrzymać podczas spotkania Klubu lub w dziale historii Muzeum Okręgowego w Sieradzu.


Kontakt z Klubem

Anna Piestrzeniewicz – Sekretarz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
tel. (043)8271639, (043)8224833, fax (043)8223020, e-mail: ania@muzeum-sieradz.com.pl

Adres do korespondencji
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
Muzeum Okręgowe, 98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 2


Opieka nad Klubem

Okręg Łódzki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Prezes: kpt. Zbysław Raczkiewicz
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź
(Klub Garnizonowy)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

SIERADZ

 

Kontakt z Klubem

Anna Piestrzeniewicz – Sekretarz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
tel. (043)8271639, (043)8224833, fax (043)8223020, e-mail: ania@muzeum-sieradz.com.pl

Adres do korespondencji
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
Muzeum Okręgowe, 98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 2


Opieka nad Klubem

Okręg Łódzki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Prezes: kpt. Zbysław Raczkiewicz
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź
(Klub Garnizonowy)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź