Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu

Uroczystość poświęcona pamięci jedenastu funkcjonariuszy więzienia w Sieradzu, zamordowanych przez NKWD na terenie Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowejj

W dniu 2 września 2013 r. (poniedziałek) w Zakładzie Karnym w Sieradzu odbyła się uroczystość poświęcona pamięci jedenastu funkcjonariuszy więzienia w Sieradzu, zamordowanych przez NKWD na terenie Związku Radzieckiego w latach II wojny światowej.

Wzięli w niej udział dr Łukasz Kamiński – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marek Drużka – dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, płk Danuta Kalaman – komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Jacek Kitliński – zastępca dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Marek Lipiński – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi oraz Adam Siwek – naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej na murze Zakładu Karnego przy ul. Orzechowej 5. Zebranych powitał ppłk Grzegorz Królikowski, dyrektor ZK w Sieradzu. Po wysłuchaniu hymnu państwowego i wystąpieniach gości nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Odbyło się też uroczyste wręczenie Srebrnego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla por. Jakuba Werbińskiego za znaczący udział w nawiązaniu współpracy przez ZK w Sieradzu oraz inne zakłady karne i areszty z okręgu łódzko-kaliskiego z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

Następnie zaproszeni goście przeszli do sali konferencyjnej ZK, gdzie odbyło się otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Zbrodnia Katyńska”. Ostatnim punktem uroczystości był wykład prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pt. Sierpień 1980. Narodziny „Solidarności”, przeznaczony dla osadzonych oraz zaproszonych członków Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” z Kalisza, Pabianic, Sieradza, Wielunia i Zduńskiej Woli.

Wykłady historyczne dla osadzonych Zakładu Karnego w Sieradzu realizowane są przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi od 2008 r., sformalizowało je porozumienie o współpracy, zawarte 21 września 2012 r. Wykłady mają na celu zapoznawanie osadzonych z historią Polski, a w szczególności regionu łódzkiego w okresie 1939–1989.  Wpisują się one w działalność informacyjno-edukacyjną IPN, skierowaną do dorosłych, która ma podnosić poziom świadomości historycznej w społeczeństwie, rozwijać zainteresowanie  historią regionu oraz kształtować postawy patriotyczne.

 

foto – Marzena Kumosińska

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

SIERADZ

 

Kontakt z Klubem

Anna Piestrzeniewicz – Sekretarz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
tel. (043)8271639, (043)8224833, fax (043)8223020, e-mail: ania@muzeum-sieradz.com.pl

Adres do korespondencji
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
Muzeum Okręgowe, 98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 2


Opieka nad Klubem

Okręg Łódzki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Prezes: kpt. Zbysław Raczkiewicz
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź
(Klub Garnizonowy)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź