Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu

Spotkanie Klubu poświęcone losom Polaków na Kresach

W dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie członków Klubu Historycznego im. Roweckiego „Grota” w Sieradzu.


Miejscem spotkania była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 4. Temat spotkania brzmiał: Losy Polaków na Kresach na przykładzie rodziny Bohdanowiczów z Rakowa, woj. wileńskie. Gościem spotkania - prelegentem był Waldemar Bohdanowicz - Kresowianin (ur. 2 czerwca 1941 r. w Rakowie). Jak sam na wstępie powiedział o sobie i innych -  Kresowianin to człowiek dzielny, pamiętliwy, uparty i romantyczny. Swój wykład snuł w oparciu o opowieść o własnej rodzinie - Bohdanowiczów z Rakowa w dawnym województwie wileńskim, którą "wspierał" licznymi fotografiami prezentowanymi  przez całe spotkanie. Kolejno wymieniał członków swojej rodziny (braci  i siostry ze strony ojca i matki: m.in. Juliana, ciocię Wandę, Witolda, Leona, Edwarda, Stasia, Franciszka)  przytaczając wspomnienia o niej  i anegdoty, zasługi dla rodzinnej ziemi i kraju. Z sentymentem mówił o rodzicach, o tym jak się poznali i rodzinnych pamiątkach, które  pozwoliły jego rodzicom wyjechać do Polski (odręcznie napisany dokument np. certyfikat zakupu koni przed 1939 r. pozwolił cioci Wandzie z  rodziną powrócić do Polski po 1957 r. - innych dokumentów potwierdzających ich narodowość polską nie posiadali). Liczne fotografie rodzinne, dokumenty prezentowane przez prelegenta świadczą o zamiłowaniu do rodzinnych, utraconych ziem-stron, potwierdzają różne losy tej rodziny w XX wieku. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali tej opowieści rodzinnej Kresowianina.

 

 

Sporządziła

Henryka Bronka

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

SIERADZ

 

Kontakt z Klubem

Anna Piestrzeniewicz – Sekretarz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
tel. (043)8271639, (043)8224833, fax (043)8223020, e-mail: ania@muzeum-sieradz.com.pl

Adres do korespondencji
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
Muzeum Okręgowe, 98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 2


Opieka nad Klubem

Okręg Łódzki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Prezes: kpt. Zbysław Raczkiewicz
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź
(Klub Garnizonowy)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź