Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Skierniewicach

Spotkanie Klubu poświęcone propagandzie

Dnia 19 grudnia 2013 roku odbył się w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa ostatni w tym roku wykład Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota”.

Prelegentem był Sebastian Adamkiewicz, historyk związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego, a także redaktor portalu internetowego histmag.org.

Już od początku spotkania panowała atmosfera zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i to nie tylko za sprawą przygotowanej do szkolnych jasełek dekoracji. O odpowiedni nastrój zadbały też utalentowane wokalnie uczennice liceum. Na samym początku odśpiewały one kolędy w wersji żołnierskiej. Po występie szkolnego kwartetu głos zabrał zaproszony gość, który wygłosił referat pt. „W mrokach propagandy. Propaganda jako trzeci filar władzy ludowej  w latach 1944–1989”.

Na wstępie wykładu zgromadzona na sali publiczność została wprowadzona w zagadnienie, poprzez wyjaśnienie, czym jest propaganda oraz omówienie jej typów. Prelegent wyjaśnił również, jak przebiegał proces informowania społeczeństwa, przy stosowaniu się do założeń propagandowych, a także zwrócił uwagę na istotną rolę, jaką propaganda zajmowała w systemie politycznym PRL-u.

Całe wystąpienie wygłaszane było przy pomocy prezentacji multimedialnej, a jej główna część polegała na wyświetleniu urywków z Polskiej Kroniki Filmowej. Tutaj również zaakcentowane zostały zbliżające się święta, bo fragmenty kroniki został wybrane tak, aby przedstawiały ówczesne relacje z końca grudnia wybranych lat. 

Pierwszym obrazem była Polska Kronika Filmowa nr 2, która ukazywała przebieg świąt w zajętym przez Sowietów Lublinie w 1944r., a także działania „Obywatelskiego Komitetu Gwiazdki Żołnierskiej” polegające na przygotowywaniu paczek dla żołnierzy na froncie. Na podstawie kilkuminutowych filmików omówiony został okres do lat 80.

Każdy obraz był barwnie komentowany przez prelegenta, dzięki czemu można było wyraźnie zaobserwować zmiany w podejściu władzy ludowej do chrześcijańskich świąt czy nocy sylwestrowej. Interesujący był także sposób przedstawiania spędzania okresu świątecznego przez władzę, a także fakt zwrócenia się w późniejszych latach ku zwyczajom bożonarodzeniowym zwykłych ludzi w stolicy i na wsi. Młodsi uczestnicy wykładu mogli porównać własne doświadczenia z relacjonowanymi przez kronikę przygotowaniami do sylwestra ich rówieśników w latach 70. i 80. i przekonać się, że niektóre sprawy są po prostu ponadczasowe.

Cały wykład prowadzony był w lekki sposób, prelegent potrafił przyciągnąć uwagę zarówno starszych uczestników spotkania, jak i młodzieży. Zainteresowanie to dało się odczuć po zakończniu wystąpienia, kiedy jeden z uczniów liceum poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej stosunku PRL do narodu niemieckiego. Kiedy wszelkie wątpliwości zostałe już rozwiane, głos zabrała dyrektor LO, p. Iwona Leśniewicz, która podziękowała p. Sebastianowi Adamkiewiczowi, a także zaprosiła gości na spotkanie wigilijne Klubu Historycznego.

Maciej Kaczor

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

SKIERNIEWICE