Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Skierniewicach

Spotkanie Klubu poświęcone obławie augustowskiej

Dnia 29 kwietnia 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach odbył się kolejny wykład Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Spotkanie rozpoczęła pani Iwona Leśniewicz, dyrektor liceum, która powitała zgromadzonych gości oraz młodzież szkolną. Mimo braku maturzystów, którzy przygotowują się do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, a którzy dotychczas tłumnie przybywali na spotkania, sala gimnastyczna szczelnie wypełniona była uczniami. Jak zwykle na wykładzie, oprócz młodzieży z LO, pojawili się reprezentanci ZSZ Nr 2 oraz ZSZ Nr 3 w Skierniewicach.

Następnie głos zabrała jeszcze pani prof. Maria Blomberg, która przedstawiła prelegenta. Tym razem w mury naszej szkoły zawitał Mariusz Filipowicz, starszy specjalista Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku.

Zaproszony gość przedstawił zebranym najważniejsze fakty dotyczące obławy augustowskiej z lipca 1945 r. Publiczność mogła poznać szczegółowy opis kolejnych etapów działań sowietów, zmierzających do całkowitej eksterminacji polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w okolicach Suwałk i Augustowa. W trakcie operacji zatrzymano ponad 2000 osób, a około 600 z nich zostało wywiezionych i ślad po nich zaginął. O skali i znaczeniu tego wydarzenia może świadczyć fakt, że przez historyków obława augustowska jest czasem określana mianem „Małego Katynia”.

Jako że dokładny temat wystąpienia brzmiał: „Obława Augustowska w świetle dokumentów”, prelegent przygotował pokaz slajdów, na którym wyświetlał fotokopie pism, do których dotarł samodzielnie lub we współpracy z innymi historykami. Dokumenty, w większości wydobyte z rosyjskich archiwów, pomogły w dość dokładnym ustaleniu przebiegu operacji. Jak dowiedzieliśmy się z wykładu, szczególnie dużo przydatnych informacji można było uzyskać z dzienników prowadzonych przez radzieckich towarzyszy. Jako dodatek do przemówienia, Mariusz Filipowicz zaprezentował też grupowe zdjęcia uśmiechniętych ludzi w średnim wieku. Odbiór tych fotografii zmienił się diametralnie, gdy prelegent dodał, że są to kaci, którzy wykonywali wyroki na Polakach.

Bardzo dobrze, że na spotkaniu został poruszony właśnie ten temat. W coraz bardziej okrojonych programach nauczania historii wiele istotnych wydarzeń jest pomijanych. Dzięki takiemu spotkaniu młodzież mogła od eksperta usłyszeć opis powojennego dramatu naszych rodaków z okolic Puszczy Augustowskiej.

 

opracował: Maciej Kaczor, absolwent LO im. B. Prusa w Skierniewicach

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

SKIERNIEWICE