Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Tomaszowie Mazowieckim

Spotkanie Klubu poświęcone inspektoratowi piotrkowskiemu Armii Krajowej

6 czerwca 2013 roku w tomaszowskim Klubie Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, który działa przy Młodzieżowym Domu Kultury, miała miejsce prezentacja niedawno wydanej przez IPN książki „Inspektorat piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach”.

W spotkaniu uczestniczył autor publikacji mjr dr inż. Mirosław Kopa, żołnierz Armii Krajowej, obecnie wiceprezes Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy AK, który licznie zebranym miłośnikom historii oraz tomaszowskiej młodzieży opowiedział o kulisach powstawania książki i jej najciekawszych wątkach (w spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób, w tym uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 oraz Gimnazjum nr 6 i nr 7).

Narracja autora książki wzbogacona była prezentacją multimedialną, w której znalazło się wiele dokumentów i zdjęć związanych z tomaszowskimi strukturami AK. Tło historyczne omawianej problematyki przybliżył kierownik Referatu Badań Naukowych IPN Łódź dr Tomasz Toborek. Z kolei uczeń Gimnazjum nr 7 Filip Kościsty nastrojowo wyrecytował wymowny wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o chłopcu polskim”. Po spotkaniu można było zakupić prezentowaną książkę i poprosić jej autora o pamiątkową dedykację. Wielu tomaszowian uczestniczących w spotkaniu wyraziło duże zadowolenie z możliwości spotkania i porozmawiania z majorem Mirosławem Kopą, ponieważ Jego publikacja jest bardzo rzetelnym i kompleksowym studium wiedzy i zbiorem dokumentów na temat Armii Krajowej w Tomaszowie Maz., który był częścią Inspektoratu piotrkowskiego.

Kolejne spotkanie Klubu planowane jest po wakacjach na 24 września i poświęcone będzie postaci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Gościem i prelegentem spotkania będzie dr Tomasz Domański z IPN Kraków, Delegatura Kielce.

Z kolei 27 sierpnia tomaszowski Klub organizuje wycieczkę tematyczną do Sandomierza i prosi o kontakt wszystkie zainteresowane osoby z sekretariatem Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Mościckiego 3, tel. 44 724 63 34.

Opracował:
Radosław Pająk
Przewodniczący Klubu Hist. im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Tomaszowie Maz.
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

TOMASZÓW MAZOWIECKI