Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście został założony w czerwcu 2007 r. Spotkanie inauguracyjne miało miejsce 19 czerwca w Sali Okrągłej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Idea utworzenia w Trójmieście Klubu została sprecyzowana trzy miesiące wcześniej. Sesja naukowa pt. „Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej. Struktury, działalność, osiągnięcia”, która odbyła się w Gdańsku 28 marca 2007 r. stała się jednocześnie spotkaniem założycielskim Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście.

Przez pierwsze sześć lat działalności zorganizowano łącznie 40 różnego rodzaju spotkań, na którym historycy i badacze wygłaszali referaty, prezentowano najnowsze wydawnictwa poświęcone najnowszej historii Polski, wyświetlano filmy czy wspólnie śpiewano.

27 maja 2013 r. odbyło się zebranie Rady Programowej i członków Zarządu Klubu, na którym wybrano nowych ich skład.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

TRÓJMIASTO

Kontakt z Klubem

Izabela Brzezińska
tel. (58) 669 05 36, +48 795 460 801
izabela.brzezinska@ipn.gov.pl