Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście

TRÓJMIASTO

Kontakt z Klubem

Izabela Brzezińska
tel. (58) 669 05 36, +48 795 460 801
izabela.brzezinska@ipn.gov.pl