Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście

Spotkanie Klubu poświęcone kawalerii na Kresach 1919–1939

12 listopada 2013 r. miał miejsce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego pt. „Wileńscy zagończycy, jazda tatarska, ułani jazłowieccy. Kawaleria na Kresach 1919–1939”.

Tomasz Kuba Kozłowski jest pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie i koordynatorem programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest  wszechstronna popularyzacja wiedzy o historycznym i kulturowym dziedzictwie Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Prelegent jest także autorem szeregu publikacji dotyczących migracji i uchodźców, historii harcerstwa, dziedzictwa Kresów. W Gdańsku wystąpił już po raz drugi w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni – ponownie zgromadził liczną widownię (wykładu wysłuchało blisko 60 osób w różnym wieku), a pytaniom po wystąpieniu nie było końca.

Spotkanie odbyło się w ramach działalności trójmiejskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” (Klub afiliowany jest przy gdańskim oddziale IPN).

Organizatorem spotkania – obok Instytutu Pamięci Narodowej – był Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

 

* * *

Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie była poświęcona była kawalerzystom z Kresów. Tematem spotkania były: jednostki kawalerii (ułanów, strzelców konnych i Korpusu Ochrony Pogranicza) stacjonujące w miastach i miasteczkach na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej, sylwetki kresowych „zagończyków” (m. in. braci Dąmbrowskich, mjr. Zygmunta Szendzielarza, rtm. Witolda Pileckiego) oraz popularnych dowódców (m.in. gen. Mariana Przewłockiego, gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego, gen. Władysława Andersa, gen. Juliusza Kleeberga, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, płk. Stefana Roweckiego, ppłk. Klemensa Rudnickiego), specyficzne zwyczaje i tradycje kultywowane w kresowych pułkach, anegdody i słynne –  czasem niecenzuralne – żurawiejki, losy kreosowej kawalerii w kampani 1939 roku, a także współczesne inicjatywy odwołujące się do tradycji. Prezentacja była ilustrowana oryginalną ikonografią.

 • Prof. Andrzej Gąsiorowski (po prawej) wita przybyłych na wykład i przedstawia prelegenta, Tomasza Kubę Kozłowskiego (stoi po lewej)
  Prof. Andrzej Gąsiorowski (po prawej) wita przybyłych na wykład i przedstawia prelegenta, Tomasza Kubę Kozłowskiego (stoi po lewej)
 • Od lewej: Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią) i prof. Andrzej Gąsiorowski (WNS UG)
  Od lewej: Tomasz Kuba Kozłowski (Dom Spotkań z Historią) i prof. Andrzej Gąsiorowski (WNS UG)
 • Wykładu wysłuchało ponad 60 osób (część jest niewidoczna na zdjęciu)
  Wykładu wysłuchało ponad 60 osób (część jest niewidoczna na zdjęciu)
 • Pracownicy Muzeum II Wojny Światowej przygotowali niewielką gablotę z oryginalnymi pamiątkami poświęconymi kawalerii polskiej z Kresów
  Pracownicy Muzeum II Wojny Światowej przygotowali niewielką gablotę z oryginalnymi pamiątkami poświęconymi kawalerii polskiej z Kresów
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

TRÓJMIASTO

Kontakt z Klubem

Izabela Brzezińska
tel. (58) 669 05 36, +48 795 460 801
izabela.brzezinska@ipn.gov.pl