Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie powstał w początkach stycznia 2002 r. z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK), przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN-KŚZpNP).

Od momentu powstania Instytutu Pamięci Narodowej i powołania na stanowisko Prezesa prof. Leona Kieresa Instytut rozpoczął współpracę z organizacjami kombatanckimi.

27 września 2001 roku, po okresie przygotowań, została podpisana Deklaracja o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Deklarację podpisał Prezes IPN-KŚZpNP prof. dr hab. Leon Kieres i Prezes ZG ŚZŻAK ppłk Stanisław Karolkiewicz.

Na przełomie listopada i grudnia 2001 roku ŚZŻAK i IPN postanowiły poszerzyć i pogłębić współprace poprzez powołanie Klubu Historycznego, którego głównym celem byłoby zapoznawanie jego członków z najnowszą wiedzą historyczną, w tym o walce z obu okupantami, o wojennym i powojennym podziemiu niepodległościowym, represjach, jakich doznali Polacy w tym okresie itp.

Doradca Prezesa IPN Maria Dmochowska, po przygotowaniu wstępnej koncepcji organizacji oraz działalności Klubu, uzyskała poparcie ze strony Prezesa IPN prof. Leona Kieresa, Prezesa ZG ŚZŻAK ppłk. Stanisława Karolkiewicza, Kierownictwa Biura Edukacji Publicznej IPN, a także licznych historyków, z którymi konsultowała projekt.

Pomysł ten, już w grudniu 2001 roku został bardzo życzliwie przyjęty przez członka prezydium ZG ŚZŻAK Czesława Cywińskiego i przewodniczącego Komisji Historycznej ŚZŻAK dr. Józefa Rella.

Czesław Cywiński, Maria Dmochowska i Józef Rell wspólnie powołali Komitet Założycielski Klubu. Nazwę – Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” – zaproponował dr Józef Rell.

Uznając prof. płk Elżbietę Zawacką „Zo” za twórcę i inspiratora najwartościowszych działań ŚZŻAK w dziedzinie utrwalania historii Polskiego Państwa Podziemnego, AK i WSK, Komitet Założycielski zwrócił się do niej z prośbą o wskazanie kogoś z warszawskich współpracowników do przyszłego Zarządu Klubu. W ten sposób w skład Komitetu Założycielskiego, a potem Zarządu weszły: Izabela Kuczyńska, Janina Kurowska-Kulesza, Irena Makowska. Do Zarządu Klubu weszli tez przedstawiciele innych środowisk kombatanckich a także przedstawicielka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (patrz: Zarząd Klubu).

Uroczyste otwarcie Klubu z udziałem obu Prezesów patronujących wspólnie jego działalności odbyło się w dniu 12 lutego 2002 roku w sali konferencyjnej IPN-KŚZpNP. Wzięli w nim udział m.in. ostatni Prezydent na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych min. Jan Turski, Przewodniczący Rady Kombatanckiej dr Jerzy Woźniak, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, najbliższa żyjąca rodzina gen. „Grota” i inne osobistości. Wykład inauguracyjny pt. Armia Krajowa – doświadczenie i zobowiązanie wygłosił prof. Władysław Bartoszewski. Spotkanie prowadził dr Józef Rell.

 

Od 2014 roku Klub działa w ramach Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WARSZAWA

 

Kontakt z Klubem

Joanna Śmieszek-Raducha, Aleksandra Wierzchowska
22 576 30 01
klub.grota@ipn.gov.pl
 

Opieka nad Klubem

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa