Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie

prof. Tomasz Szarota

Urodzony w 1940 r. w Warszawie, jest bez wątpienia jednym z najlepszych znawców dziejów II wojny światowej, a zarazem niekwestionowanym autorytetem o renomie międzynarodowej w dziedzinie badań nad niemiecką okupacją w Polsce. Po studiach historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w 1962 r. związał się z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje tam zresztą do dziś, od początku lat dziewięćdziesiątych dodatkowo kierując Pracownią Dziejów Polski po 1945 roku. Był prekursorem wielu badań. Doktoryzował się na przykład na podstawie rozprawy o powojennym osadnictwie polskim na Dolnym Śląsku. Jako pierwszy, już w latach sześćdziesiątych, zaczął badać życie codzienne w okupowanej przez Niemców Warszawie. Plonem tych badań była klasyczna już dzisiaj monografia pt. Okupowanej Warszawy dzień powszedni (1973, 1978, 1988 też wyd. niemieckie). Tomasz Szarota był również Autorem pierwszej naukowej biografii dowódcy Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego (1983, 1985).

Po zmianie ustroju w większym stopniu zajmował się historią powszechną, porównując polskie doświadczenia okupacyjne z innymi krajami Europy. W ten nurt Jego badań wpisują się takie prace jak: V – jak Zwycięstwo. Symbole, znaki i demonstracje patriotyczne walczącej Europy 1939-1945 (1994), Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy (1995) oraz U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie (2000). Prof. Tomasz Szarota od lat zajmuje się też zjawiskiem stereotypów, zwłaszcza w relacjach polsko – niemieckich. Efektem tych zainteresowań były m.in. dwie książki: Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu (1988, też wyd. niemieckie) oraz Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy (1995).
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WARSZAWA

 

Kontakt z Klubem

Joanna Śmieszek-Raducha, Aleksandra Wierzchowska
22 576 30 01
klub.grota@ipn.gov.pl
 

Opieka nad Klubem

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa