Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie

Spotkanie poświęcone ochronie pamięci historycznej we współczesnej Polsce

6 czerwca 2013 r. w Klubie Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Wykład zatytułowany „Ochrona pamięci historycznej we współczesnej Polsce” był w dużej mierze sprawozdaniem z działań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa podjętych w ciągu ostatnich ponad 2 lat.

Pan Minister zwrócił uwagę, że problemem w informowaniu o działaniach Rady jest fakt, że o wielu sprawach ważnych media nie informują społeczeństwa. Dlatego też Rada wydaje Biuletyn, w którym wszystkie te działania są udokumentowane. W omawianym okresie – 2 lat i 3 miesięcy – Rada zrealizowała ok. 600 takich działań, w różnym stopniu w nich uczestnicząc: organizując, uczestnicząc lub obejmując patronat.

Dzięki mediom do wiadomości opinii publicznej trafiła informacja jedynie o ok. 10% tych działań.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jest najmniejszą instytucją państwową z 30 etatami dla pracowników.

Działania rady spotykają się z ogromną przychylnością społeczeństwa. Minister Kunert zauważył, że każde takie działanie jest bardzo oczekiwane – przez grupę małą, większą lub ogromną społeczność. Często są to rodziny ofiar.

Jako przykład podał Cmentarz w Bykowni, gdzie niektóre osoby na tabliczkę z imieniem swojego bliskiego czekali 72 lata.

Każde podejmowane zadanie rada traktuje z taką samą uwaga i powagą. Niejednokrotnie wymaga to tłumaczenia się, że nie może w danej sprawie zrobić więcej, niż robi.

Rada honoruje też osoby, instytucje i organizacje, które prowadzą z własnej woli podobne działania. Wręczane są srebrne i złote medale opiekuna miejsc pamięci.

Rada jest jedyną instytucją, której nie dotknęły cięcia budżetowe. Współpracuje też z wieloma innymi instytucjami i organizacjami, w dużej części są to organizacje kresowe.

Uczestnicy spotkania mieli do Pana Ministra wiele pytań. Dotyczyły one m.in. znanych im miejsc pamięci, które wymagają zadbania, wyremontowania. Dr Kunert zwrócił uwagę, iż w całej Polsce cmentarzy i kwater wojennych jest aż 12 000. Corocznie wojewodowie zgłaszają mu listę tych, które wymagają szczególnej troski. Ze względu na możliwości budżetowe i personalne Radzie udaje sie zająć 120 takimi miejscami rocznie.

Spotkanie poprowadził dr Tomasz Łabuszewski (Instytut Pamięci Narodowej).
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WARSZAWA

 

Kontakt z Klubem

Joanna Śmieszek-Raducha, Aleksandra Wierzchowska
22 576 30 01
klub.grota@ipn.gov.pl
 

Opieka nad Klubem

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa