Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie

Spotkanie Klubu poświęcone roli grup rekonstrukcji historycznej w edukacji historycznej

W dniu 18 listopada 2013 r. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” pt. „Rola grup rekonstrukcji historycznej w edukacji historycznej”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech grup rekonstrukcji historycznej:

 

Towarzystwa Historycznego „ROK 1920”

Towarzystwo Historyczne ROK 1920 skupia ludzi pasjonujących się historią wojny polsko-bolszewickiej. Chcemy poprzez nasze działania przywracać pamięć o tamtych czasach i ludziach. Główną formą naszych działań jest rekonstrukcja historyczna czyli poznawanie historii poprzez kolekcjonowanie i odtwarzanie wyposażenia, umundurowania ówczesnych żołnierzy oraz poznawanie ich codziennego życia w czasie organizowanych współcześnie marszów i manewrów. Członkowie Towarzystwa starają się poprzez swoje działania promować wiedzę o walkach roku 1920. Organizujemy inscenizacje i wystawy historyczne, a także opracowujemy plenerowe gry historyczne dla młodzieży i dorosłych. W ramach organizowanych pokazów Towarzystwo wystawia pododdział piechoty polskiej w mundurach z roku 1920 oraz dwa pojazdy z epoki: oryginalny motocykl Enfield z roku 1915 i replikę Forda FTB – pierwszego produkowanego seryjnie, polskiego samochodu pancernego.

 

Grupy Rekonstrukcyjno-Filmowej Bemowo

Grupę Rekonstrukcyjno Filmową tworzy zespół profesjonalistów, zapaleńców i pasjonatów.
Głównym nurtem ich działalności są rekonstrukcje historyczne oraz współpraca przy produkcjach filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Prezentują sylwetki żołnierzy armii polskiej, rosyjskiej, niemieckiej oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ich celem jest przekazywanie wiedzy historycznej wszystkim miłośnikom historii oraz profesjonalna obsługa planów filmowych.

W swojej działalności kierują się profesjonalizmem, poprzez odpowiedni dobór sprzętu i wyposażenia oraz ciągłym pozyskiwaniem nowych eksponatów. Ich ambicją jest jak najwierniejsze odtworzenie każdej formacji i profesjonalna prezentacja jej dla szerokiego kręgu publiczności.

 

Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław”


Wola, Stare Miasto, Czerniaków, Mokotów, Śródmieście – taki był w Powstaniu Warszawskim szlak bojowy Zgrupowania „Radosław”. Zgrupowania w skład którego weszły legendarne oddziały Armii Krajowej: „Zośka”, „Parasol”, „Czata 49”, „Miotła”, „Pięść”, „Kolegium A” czy kobiecy „Dysk”. Żołnierze „Radosława” ubrani w zdobyczne panterki, z biało-czerwonymi opaskami na rękawach, przez 63 dni bohatersko bili się z Niemcami. Z ok. 2300 ludzi przeżyło niewielu.
 
Ideały, które im przyświecały, ich dzielność i determinacja były inspiracją do utworzenia Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław”.
 
Poprzez udział w powstańczych uroczystościach, organizowanie na ulicach Warszawy inscenizacji walk oraz pokazy dla młodzieży chcą przybliżyć atmosferę tamtych dni. Ocalić od zapomnienia pamięć o tych, którzy dla wolnej Polski poświęcili życie.

 

Przedestawiciele poszczególnych grup opowiedzieli o specyfice swojej działalności, o trudach związanych z odtwarzaniem historii i odpowiedzieli na liczne pytania uczestników spotkania.

 

Spotkanie poprowadził dr Tomasz Łabuszewski

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WARSZAWA

 

Kontakt z Klubem

Joanna Śmieszek-Raducha, Aleksandra Wierzchowska
22 576 30 01
klub.grota@ipn.gov.pl
 

Opieka nad Klubem

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa