Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie

Spotkanie Klubu poświęcone początkowi „Akcji Burza”

W dniu 12 lutego 2014 r. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie poświęcone przypadającej w tym roku 70. rocznicy „Akcji Burza”.

Wykład zatytułowany „Początek »Akcji Burza«” wygłosił dr Marek Gałęzowski (BEP IPN), zapowiadając jednocześnie, iż temat podczas spotkań Klubu będzie kontynuowany.

Spotkanie poprowadził Maciej Żuczkowski (BEP IPN).

 

 

***

 

Dr Marek Gałęzowski

Ur. w 1972 r. w Warszawie. Ukończył historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych UJ. W latach 2004–2008 pracował na stanowisku głównego specjalisty w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Uczestniczył m.in. w organizacji uroczystości 60. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i uroczystości otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa, oraz wystawy Warszawa-Budapeszt 1956 (2006), poświęconej pomocy społeczeństwa polskiego Węgrom w czasie powstania 1956 r. W latach 2000–2006 wykładał historię Rosji i ZSRS w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się najnowszą historią Polski (okres II wojny światowej i pierwszych lat powojennych), przede wszystkim dziejami Polski Podziemnej. Opublikował książki: „Wzór piłsudczyka”. Wacław Lipiński 1896–1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny (2001), Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947 (2005), za którą otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza M. Ujazdowskiego, biografię Jerzego Duszyńskiego Sława i przemijanie (2005), Wierni Polsce t. 2, Publicystyka piłsudczykowska w kraju 1940–1946 (2007), Orlęta Warszawy. Organizacja Orląt Związku Strzeleckiego w Warszawie. Działalność przedwojenna, konspiracyjna i losy powojenne (2009). Był współautorem albumu Gdy Wódz odchodził w wieczność... (2005), poświęconego uroczystościom żałobnym po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Opublikował wiele artykułów, biogramów, recenzji, opracowań dokumentów (m.in. w „Niepodległości”, „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Zeszytach Historycznych” Instytutu Literackiego w Paryżu, „Zeszytach Historycznych WiN-u”), a także przypisów i posłowia do wspomnień Ferdynanda Goetla Czasy wojny (z przedmową Władysława Bartoszewskiego) (2005) oraz Ignacego Radlickiego, Kapo odpowiedział – Auschwitz. Wspomnienia adwokata z obozu koncentracyjnego (z przedmową Józefa Szajny) (2008) oraz ponad pięćdziesięciu tekstów, które znalazły się na tabliczkach informacyjnych w Muzeum Powstania Warszawskiego (w Przewodniku po Muzeum Powstania Warszawskiego jest wymieniony jako jeden z współtwórców tej instytucji). W latach 2004–2008 był członkiem redakcji czasopisma „Niepodległość” poświęconego najnowszej historii Polski. Współpracował z wydawnictwem edukacyjnym Nowa Era jako autor scenariuszy, tekstu broszury Lekcja katyńska, promującej film Andrzeja Wajdy Katyń (z posłowiem reżysera) oraz konsultant historyczny. Autor zeszytu ćwiczeń egzaminacyjnych dla klasy III gimnazjum z serii A to historia! (Warszawa 2008).

Od 1 lipca 2008 r. jest pracownikiem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (na stanowisku głównego specjalisty). Od października 2009 r. do kwietnia 2012 r. zajmował stanowisko zastępcy dyrektora BEP IPN. Od września 2008 r. do grudnia 2011 r. był członkiem kolegium redakcyjnego „Biuletynu IPN”. W 2009 r. wydał książkę Pułkownik „Żegota”. Życie i pisma pułkownika dypl. Tadeusza Münnicha. Jest współautorem publikacji Od Niepodległości do Niepodległości – opracowania pomocniczego dla maturzystów, w którym napisał części dotyczące dziejów Polski w okresie międzywojennym i drugiej wojny światowej. W 2010 r. wydał pracę Na wzór Berka Joselewicza. Sylwetki żołnierzy i oficerów pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, za którą w listopadzie 2011 r. otrzymał nagrodę Pro Memoria Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przewodniczy kolegium redakcyjnemu serii Z dziejów walk o niepodległość.
Aktualnie koordynuje badania nad dziejami ziem polskich pod okupacją w latach 1939–1945. Ostatnio ukończył monografię dotyczącą konspiracji politycznej piłsudczyków w kraju w latach 1939–1947, której publikacja planowana jest na wiosnę 2013 r.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WARSZAWA

 

Kontakt z Klubem

Joanna Śmieszek-Raducha, Aleksandra Wierzchowska
22 576 30 01
klub.grota@ipn.gov.pl
 

Opieka nad Klubem

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa