Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu powstał w styczniu 2007 roku. Spotkanie grupy inicjatywnej, które zapoczątkowało powstanie klubu odbyło się 21.01.2007 r. w siedzibie Wieluńskiego Koła Żołnierzy Armii Krajowej.
Skład grupy inicjatywnej:
1.      Jan Serwan
2.      Tadeusz Olejnik
3.      Janusz Antczak
4.      Włodzimierz Kałczak
5.      Jan Kurowski
6.      Benedykt Czerniak
 
W spotkaniu uczestniczył Przedstawiciel Dyrektora Oddziału w Łodzi IPN Pan Antoni Galiński. Zebrani po zapoznaniu się ze statutem Klubu Historycznego powołali Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu.
W skład Zarządu Klubu weszli:
1.      Włodzimierz Kałczak – przewodniczący (Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu)
2.      Jan Serwan – zastępca przewodniczącego (Prezes Koła w Wieluniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej)
3.      Jan Kurowski – sekretarz (członek Koła w Wieluniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej)
4.      Janusz Antczak – członek zarządu (wicestarosta wieluński)
5.      Stanisław Pioruński – członek zarządu (nauczyciel w ZS nr 1 w Wieluniu historyk - regionalista)
W marcu 2008 r. do Zarządu Klubu włączono:
1.      Jana Kustrzebę – emerytowanego nauczyciel języka niemieckiego 
2.      Dariusza Gajewskiego – nauczyciela historii w I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu
 
 
W listopadzie 2008 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu.
 
W skład zarządu weszli:
1.      Włodzimierz Kałczak – przewodniczący (dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu)
2.      Bożena Rabikowska – emerytowany nauczyciel akademicki, dr nauk rolniczych
3.      Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej
4.      Jan Andrzej Kustrzeba – emerytowany nauczyciel języka niemieckiego
5.      Stanisław Pioruński – nauczyciel w ZS nr 1 w Wieluniu, historyk regionalista
6.      Cezary Wróbel – nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 w Wieluniu.
 
Pierwsze zebranie Klubu Historycznego w Wieluniu odbyło się 5 marca 2007 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. W pierwszej części spotkania inauguracyjnego przedstawiona została informacja o zadaniach klubu i planowanych działaniach. W drugiej części spotkania Pani prof. dr hab. Maria Blomberg wygłosiła pierwszy wykład pt. „Katyń jako symbol zbrodni przeciwko narodowi polskiemu”. W spotkaniu inaugurującym działalność klubu wzięły udział 32 osoby. Pierwszą siedzibą Klubu Historycznego był Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu.
 
W pierwszym roku działalności klubu odczyty odbywały się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. W 2008 r. z inicjatywy członka Zarządu Klubu – wicestarosty Janusza Antczaka – odczyty zaczęto organizować w wieluńskich szkołach ponadgimnazjalnych:
– I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
– II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu
– ZS nr 1 w Wieluniu
– ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
– ZS nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu
– KLO im. bpa Teodora Kubiny w Wieluniu
 
Dzięki organizacji odczytów w szkołach wyraźnie poprawiła się frekwencja, wzrosło zainteresowanie odczytami wśród młodzieży, nauczycieli historii oraz dyrektorów placówek oświatowych Wielunia. Spotkania Klubu Historycznego w szkołach mają zawsze uroczysty charakter, poprzedzane są krótkimi wystąpieniami któregoś z członków Zarządu oraz dyrektorów placówek.
Dzięki dobrej współpracy Pana przewodniczącego Zarządu Klubu Włodzimierza Kałczaka z Dyrektorem II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu – Mirosławem Kubiakiem – wykorzystano powstałą w tej szkole Izbę Pamięci do organizacji wykładów i wystaw tematycznych, co uatrakcyjniło działalność klubu.
 
Wykłady organizowane w II LO połączone zostały z wystawami tematycznymi. W kwietniu 2009 r. zorganizowano wystawę pt. „Zbrodnie Wermachtu na ziemiach polskich”, a w czerwcu 2009 r. – wystawę pt. „Pozostał po nich ślad”. Kolejna wystawa zaplanowana jest na grudzień 2010 i będzie poświęcona stanowi wojennemu z 13 grudnia 1981 roku.
 
Zarząd Klubu ściśle współpracuje z dyrekcją i pracownikami Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, Wydziałem Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wieluniu.
 
Młodzież II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu i Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu przygotowała spektakl pt. „Widokówka mojego miasta”, który nawiązywał do tragicznych wydarzeń w dniu wybuchu II Wojny Światowej 1 września 1939 roku w Wieluniu. Premiera spektaklu odbyła się 1 września 2009 r. w ramach Ogólnopolskich Obchodów 70. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Wieluniu. Spektakl zebrał bardzo dobre opinie wśród licznie zgromadzonej publiczności, co skłoniło Zarząd Klubu do podjęcia działań, aby pokazać spektakl poza Wieluniem.
Spektakl został przedstawiony m.in. w marcu 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Złoczewie oraz w kwietniu 2010 r. w Teatrze Miejskim w Sieradzu w ramach obchodów 70. rocznicy Tragedii Katyńskiej.
 
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu 11 grudnia 2009 r. przyjęto rezygnację pana Włodzimierza Kałczaka z funkcji Przewodniczącego Zarządu Klubu Historycznego w Wieluniu. Obecny na zebraniu pan Marek Drużka – dyrektor Łódzkiego Oddziału IPN podziękował panu Włodzimierzowi Kałczakowi za prawie trzyletnie, z dużym zaangażowaniem kierowanie Klubem i wysiłek włożony w organizację spotkań, wykładów i odczytów.
Pan Antoni Galiński – koordynator pracy Klubów Historycznych zaproponował, aby od stycznia 2010 roku funkcję Przewodniczącego Zarządu Klubu powierzyć panu Mirosławowi Kubiakowi – dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu. Zebrani jednomyślnie poparli przedstawioną propozycję.
 
W okresie od marca 2007 do czerwca 2010 Klub Historyczny w Wieluniu zorganizował 23 odczyty i 2 wystawy tematyczne. Większość odczytów odbyło się w wieluńskich szkołach ponadgimnazjalnych oraz w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WIELUŃ

Kontakt z Klubem

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 35 16
e-mail: korczak2@interia.pl
 

Opieka nad Klubem

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź