Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu

Spotkanie Klubu poświęcone cenzurze w PRL

W dniu 15 listopada 2013 r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bp. Teodora Kubiny w Wieluniu w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu odbył się wykład pt. „Cenzura PRL”, który wygłosił dr hab. Zbigniew Romek z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Wykład zgromadził około 75 słuchaczy. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. członkowie Wieluńskiego Klubu Historycznego, nauczyciele oraz uczniowie wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.

Na początku wykładu dr hab. Zbigniew Romek zdefiniował zebranym pojęcie cenzury oraz przedstawił jej genezę. Wykładowca wyróżnił dwa typy cenzury: represyjną i prewencyjną. Cenzura represyjna to taka, która działa po ukazaniu się danego dzieła, natomiast cenzura prewencyjna polega na sprawdzeniu dzieła przed jego ukazaniem się drukiem. Bardzo ważnym przykładem cenzury prewencyjnej była cenzura obowiązująca w czasach komunizmu. Prelegent podkreślił, iż cenzura ta nie została wymyślona przez komunistów, a jedynie podjęli oni próbę jej udoskonalenia. W czasach PRL-u każda książka, tekst, artykuł, czy nawet scenariusz teatralny, musiał być uprzednio sprawdzony przez cenzora. W przypadku kiedy dane dzieło zawierało nieodpowiednie treści, było odrzucane, bądź pozbawione fragmentów, uznanych za niestosowne. Niektóre czasopisma aby pokazać jak działa mechanizm cenzury pozostawiały „białe plamy” w miejscach, z których został usunięty „niewłaściwy” tekst.

Prelegent zwrócił również uwagę na to, że prawo o cenzurze w czasach PRL było nieprecyzyjne i od decyzji sędziów w zasadzie nie można było się odwołać. Cenzorzy byli informowani przez ośrodki władzy co maja robić i na jakie treści zwracać uwagę, aby nie dostały się do ogólnego obiegu. Urząd cenzorski był małym „trybikiem” w całym rozbudowanym systemie cenzury. 

Na zakończenie wykładu prelegent przygotował dla zebranych zadanie cenzorskie.   

Spotkanie zakończył Przewodniczący Klubu – Mirosław Kubiak, który podziękował obecnym za przybycie, jak również zaprosił na kolejny wykład w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu, które odbędzie się 5 grudnia 2013 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Wykład pt. „Jan Kowalewski – łodzianin, który złamał sowieckie szyfry” wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.  Tego samego dnia – przed wykładem – będzie miało miejsce w muzeum otwarcie wystawy „Służby Specjalne II Rzeczpospolitej 1918–1939. Blaski i cienie”

 

Przewodniczący

Zarządu Klubu Historycznego

Mirosław Kubiak

 

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WIELUŃ

Kontakt z Klubem

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 35 16
e-mail: korczak2@interia.pl
 

Opieka nad Klubem

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź