Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu

Spotkanie Klubu poświęcone Janowi Kowalewskiemu

W dniu 5 grudnia 2013 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu odbył się wykład pt. „Jan Kowalewski – łodzianin, który złamał sowieckie szyfry”, wygłoszony przez prof. dr hab. Grzegorza Nowika – pracownika naukowego Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie zgromadziło około 85 słuchaczy. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. Marek Drużka – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Maria Blomberg – przewodnicząca Rady Naukowej Klubów Historycznych im. Stefana Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim, Antoni Galiński – koordynator Klubów Historycznych im. Stefana Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim, członkowie Wieluńskiego Klubu Historycznego, miłośnicy historii, nauczyciele oraz uczniowie wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych: Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Wieluniu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka, Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu.

Przed rozpoczęciem wykładu nastąpiło otwarcie wystawy pt. „Służby specjalne II Rzeczpospolitej: Blaski i cienie”, którego dokonał dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Pan Jan Książek. Następnie głos zabrał Pan dr Marek Drużka, który przybliżył zebranym tematykę wystawy. Po wystąpieniu Pana Marka Drużki Pani prof. Maria Blomberg przedstawiła postać prelegenta prof. dr hab. Grzegorza Nowika.

Na początku wykładu prelegent omówił historię dokumentów wywiadu polskiego, które nie zostały zabezpieczone i dostały się w ręce niemiecki. Niemcy przewieźli je z Modlina do Oliwy, a po zakończeniu wojny trafiły do Moskwy. Dopiero w 1990 r. wspomniana dokumentacja powróciła do Polski i została poddana badaniom. Pan Grzegorz Nowik nadmienił zebranym, że biorąc udział w badaniach dokumentacji historycy zwrócili uwagę na to, że dowództwo polskiej armii było w posiadaniu wielu cennych informacji o  stanie armii sowieckiej i jej działaniach. Osiągnięcia polskich szyfrantów Pan Grzegorz Nowik w bardzo interesujący sposób omówił na przykładzie postaci Jana Kowalewskiego, który złamał sowieckie szyfry.

Na zakończenie Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu Pan Mirosław Kubiak podziękował prelegentowi za bardzo ciekawy wykład oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim zebranym.

Po wykładzie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu w roku 2013, na które przybyli członkowie Zarządu Klubu i zaproszeni goście.

 

 

Przewodniczący

Zarządu Klubu Historycznego

Mirosław Kubiak

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WIELUŃ

Kontakt z Klubem

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 35 16
e-mail: korczak2@interia.pl
 

Opieka nad Klubem

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź