Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu

Spotkanie Klubu poświęcone losom oficerów ocalałych z masakry katyńskiej

W dniu 25 marca 2014 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu odbył się wykład pt. „Losy oficerów ocalałych z masakry katyńskiej”, wygłoszony przez Pana prof. nadzw. dr hab. Stanisława Jaczyńskiego – Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlacach.

W spotkaniu wzięło udział około 80 słuchaczy wśród których byli członkowie Wieluńskiego Klubu Historycznego oraz nauczyciele i uczniowie wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych: Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Wieluniu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka i Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza i Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.

Na początku wykładu prelegent przedstawił kryteria osób wyselekcjonowanych, którzy uniknęli tragicznej śmierci w lesie katyńskim. Spośród tysięcy polskich jeńców jedynie 396 zostało ocalonych. Do dziś trudno jest rozwikłać tajemnicę zagłady katyńskiej oraz   takiego zachowania władz ZSRR. Wśród ocalałych znaleźli się oficerowie pochodzenia niemieckiego, oficerowie skierowani na zlecenie wydziału zagranicznego, kontrwywiadu oraz ocaleni na prośbę misji litewskiej. Wśród osób, które uniknęły śmierci byli przeważnie młodzi oficerowie, naukowcy i lekarze (oficerowie rezerwy). Żołnierze Wojska Polskiego po wyselekcjonowaniu przez NKWD  z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku zostali przewiezieni do obozu w Pawliszczew Bor, a następnie przeniesiono ich do Griazowcu. To właśnie tam jeńcy organizowali sobie obozowe życie. Na rzeczywistość obozową składały się nieustanne przesłuchania. Władze ZSRR próbowały zwerbować polskich oficerów do Armii Czerwonej, aby pozyskiwać cenne informację. Codzienność w obozie była niezwykle trudna, mimo to podejmowana działania aby złagodzić trudy odosobnienia poprzez organizowanie wykładów i naukę języków obcych. Jednym z działaczy organizacji życia w obozie był generał Jerzy Wołkowicki. Za zgodą władz centralnych w Moskwie zorganizowano samokształcenie więźniów, na którego czele stanął Tadeusz Felsztyn. 14 sierpnia 1941 r. podpisano polsko-radziecką umowę wojskową, która zapoczątkowała tworzenie się Wojska Polskiego na terenie ZSRR. W konsekwencji czego po rozwiązaniu obozu w Griazowcu wielu więźniów obozu wstąpiło do wojska formowanego przez gen. Władysława Andersa.

Na zakończenie Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu Pan Mirosław Kubiak podziękował prelegentowi za bardzo ciekawy wykład oraz zaprosił słuchaczy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 7 kwietnia 2014 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

             

 

Przewodniczący

Zarządu Klubu Historycznego

Mirosław Kubiak

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WIELUŃ

Kontakt z Klubem

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 35 16
e-mail: korczak2@interia.pl
 

Opieka nad Klubem

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź