Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu

Spotkanie Klubu poświęcone muzyce w PRL

W dniu 21 lutego 2014 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu odbył się wykład pt. „Muzyka a władza, władza a muzyka w PRL”, wygłoszony przez dr Tomasza Toborka – pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

Spotkanie zgromadziło ponad 90 słuchaczy. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. członkowie Wieluńskiego Klubu Historycznego, miłośnicy historii, nauczyciele oraz uczniowie wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych: Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Wieluniu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka, Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.

Na początku wykładu prelegent przedstawił źródło powstania muzyki, która była odzwierciedleniem buntu, niezadowolenia z panującej rzeczywistości oraz wyrażeniem sprzeciwu. Pan Tomasz Toborek omówił genezę i rozwój muzyki wywodzącej się od niewolników pracujących na plantacjach w Stanach Zjednoczonych (‘work song’) aż do muzyki polskiej w czasach PRL. Zmiana muzyki była ściśle związana ze zmianami pojawiającymi się w życiu. Przełom w muzyce nastąpił wraz z pojawieniem się wykonawców pop (Elvis Presley). Twórczość nacechowana była prowokacją, młodzi ludzie śpiewali dla młodych ludzi o ich problemach (The Beatles). W Polsce muzyka młodzieżowa lat 40. i 50. to przede wszystkim jazz. Rok 1956 zapoczątkował pojawienie się muzyki mniej wyrafinowanej – rocka (Czerwono-Czarni). Władza próbowała ugrzeczniać muzyków, nakazując by byli bardziej polscy, a nie kapitalistyczni. Wraz z wpływem władzy na rozwój muzyki pojawiły się zespoły niezależne, negatywnie nastawione do władzy (Tilt, Dezerter). Ważnym elementem dla polskiej muzyki w latach 80. były koncerty rockowe organizowane w Jarocinie. Na podstawie Jarocina dr Tomasz Toborek omówił, w jaki sposób władza próbowała wpływać na muzykę oraz stanowisko muzyki do ówczesnej władzy. Dla młodzieży muzyka stanowiła pewnego rodzaju drogę do wolności. Tekst utworu często ośmieszał władzę i pokazywał ciemne strony życia w czasach PRL.

Wykład został wzbogacony  o prezentację zawierającą archiwalne zdjęcia, jak również fragmenty piosenek. Dzięki prezentacji multimedialnej przedstawionej przez prowadzącego, zebrani mogli zapoznać się ze szczególną atmosferą ówczesnych koncertów rockowych.

Na zakończenie Przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu Pan Mirosław Kubiak podziękował prelegentowi za bardzo ciekawy wykład oraz zaprosił słuchaczy na kolejne spotkanie.

             

 

Przewodniczący

Zarządu Klubu Historycznego

Mirosław Kubiak

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WIELUŃ

Kontakt z Klubem

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 6
tel. 43 843 35 16
e-mail: korczak2@interia.pl
 

Opieka nad Klubem

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź