Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrocławiu

Klub zainaugurował działalność 22 marca 2007 r. w oparciu o współpracę między Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu i Zarządem Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we Wrocławiu.

Na trzyletnią kadencję wybrano 5-osobowy Zarząd Klubu w osobach:

 • Stanisław Wołczaski Przewodniczący (ŚZŻAK)
 • Wojciech Trębacz Z-ca Przewodniczącego (IPN)
 • Sylwia Krzyżanowska Członek Zarządu (IPN)
 • Tadeusz Gombrych Członek Zarządu (ŚZŻAK)
 • Michał Haniszewski Członek Zarządu (ŚZŻAK)

W lutym 2010 r. Zarząd uzyskał absolutorium na kolejną kadencję.

Na zebraniu Zarządu (12 IV 2007) przyjęto najważniejsze zadania i cele Klubu, realizowane poprzez popularyzację wiedzy o:

 • Polskim Państwie Podziemnym i walce Służby Zwycięstwu Polsce, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej
 • Działalności Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie
 • Walce Polskich Sił Zbrojnych poza granicami kraju
 • Zbrojnym oporze wobec władzy komunistycznej
 • Represjach i zbrodniach na obywatelach polskich z przyczyn politycznych, narodowościowych i religijnych w latach 1939-1989.

Klub realizuje cele poprzez:

 • Integrację środowisk kombatanckich
 • Wykłady i spotkania ze świadkami historii
 • Wyjazdy do miejsc pamięci narodowej
 • Pokazy filmowe, prasę, radio, telewizję, wystawy.
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

WROCŁAW

 

Kontakt z Klubem

Stanisław Wołczaski
71 344 61 61 (wtorki i czwartki w godz. 10-13)

Sylwia Krzyżanowska
71 326 76 34
sylwia.krzyzanowska@ipn.gov.pl

Opieka nad Klubem

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu
Plac Solny 14a
50-062 Wrocław

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 21A
51-168 Wrocław