Spotkanie Klubu poświęcone Kapitanowi Władysławowi Jachowiczowi

W dniu 24 lipca 2013 r. w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola odbyło się trzecie spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Wykład pt. „Kapitan Władysław Jachowicz – zduńskowolanin, dowódca batalionu Chrobry I w Powstaniu Warszawskim” wygłosił Janusz Tosik Wiceprzewodniczący Zarządu Klubu.

Jachowicz ps. Konar, w czasie wojny obronnej 1939 r. był oficerem operacyjnym Twierdzy Modlin w sztabie gen. Wiktora Thommée. Uniknął niewoli hitlerowskiej i w mundurze oraz z szablą wrócił do Zduńskiej Woli.
W 1940 r. wyjechał do Warszawy i tam nawiązał kontakt z Polską Organizacją Zbrojną (POZ). W połowie 1942 roku współorganizował formowanie batalionu Chrobry I. W sierpniu 1942 roku po scaleniu POZ z Armią Krajową pełnił funkcję oficera w sztabie batalionu do momentu wybuchu Powstania Warszawskiego.
Po wybuchu powstania warszawskiego Władysław Jachowicz dowodził 4 kompanią batalionu Chrobry I. Walczył na Woli i na terenie Starego Miasta, był dowódcą obrony Arsenału, który przez cały okres walk na Starówce był nazywany ,,Redutą Konara". 24 sierpnia 1944 r. został awansowany do stopnia kapitana i objął dowództwo batalionu Chrobry I, którym dowodził do końca powstania. W dniu 7 września wraz z pozostałymi żołnierzami przeszedł kanałami do Śródmieścia. Po upadku powstania został osadzony w oflagu II C w Woldenbergu, po wyzwoleniu którego wstąpił do II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa.
Do Zduńskiej Woli powrócił w 1946 r. W 1949 roku został wybrany Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, którym pozostał do 1966 r., a społecznie w OSP pracował do marca 1973 roku. Zmarł 17 października 1973 roku. Tematyka środowego spotkania oscylowała przede wszystkim wokół życia osobistego kapitana, jego lat młodzieńczych, motywach zostania żołnierzem zawodowym i przede wszystkim roli jaką odegrał podczas walk na Starym Mieście w 1944 r. Prelegent, prywatnie wnuk kapitana, skoncentrował się przede wszystkim na osobistych przeżyciach Jachowicza, oraz jego ocenie Powstania. Cytował niepublikowane wcześniej listy kapitana do Adama Słomczyńskiego autora książki „ W warszawskim Arsenale” w której opisano min. obronę Arsenału i udział w niej samego Jachowicza, opowiadał anegdoty z życia kapitana. Mówił również o Jego niełatwych chwilach życia w powojennej Polsce.

Wykładowi towarzyszył pokaz slajdów fotografii ze zbiorów rodzinnych prezentujących osobę kpt. Jachowicza.
Po wykładzie wywiązała się burzliwa dyskusja pomiędzy słuchaczami na temat ocen Powstania Warszawskiego. Sala podzieliła się na osoby krytycznie oceniające sens wybuchu Powstania jak i na takie, które broniły słuszności decyzji dowództwa AK.

W dyskusji głos zabrał m.in. członek zarządu „Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego” Pan Piotr Gałczyński. Podzielił się on swoimi refleksjami opartymi na osobistych przeżyciach jego i jego najbliższej rodziny, podczas Powstania.

Jako ostatni głos zabrał Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki, który podkreślił bohaterską postawę powstańców, ale również tragedię ludności cywilnej.
Spotkanie prowadził Tomasz Polkowski Przewodniczący Zarządu Klubu, Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

O spotkaniu pisali:

http://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1944449,wladyslaw-jachowicz-bohaterem-spotkania-w-muzeum-zdjecia,id,t.html#d7b75c4f2d41d063,1,3,10

http://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/1940733,wladyslaw-jachowicz-bohaterem-spotkania-w-muzeum,id,t.html

http://www.ezdunska.pl/index.php/wiadomosci-aktualnosci/4447-grot-w-muzeum

http://www.extrazdunska.pl/aktualnosci/616-kapitan-jachowicz-oczyma-wnuka

 


Sprawozdanie sporządził
Tomasz Polkowski
Przewodniczący Zarządu Klubu
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

ZDUŃSKA WOLA